Beļģija

Beļģijā drošība, veselība un labklājība darbā ir nodarbinātības ministra un tā administrācijas, Federālā valsts nodarbinātības, nodarbinātības un sociālā dialoga dienesta kompetencē. Beļģijas kontaktpunktu koordinē un pārvalda šī administrācija.

Kontaktpunkti darbojas jo īpaši ciešā sadarbībā ar šīs administrācijas Humānās palīdzības ģenerāldirektorātu. Šis ģenerāldirektorāts ir atbildīgs par regulatīviem jautājumiem un rūpējas par dialogu ar sociālajiem partneriem un labklājības darbā veicināšanu. Darba inspekcija “Labklājības darbā uzraudzība” arī ir daļa no šīs administrācijas, un tā kontrolē darba drošības, veselības aizsardzības un labjutības standartu ievērošanu.

Beļģijas kontaktpunkta uzdevums ir:

 • vadīt un koordinēt valsts trīspusēju tīklu ar visām ieinteresētajām personām darba aizsardzības (DA) jomā,
 • apkopot visu attiecīgo informāciju par darba aizsardzību, īpašu uzmanību pievēršot labai praksei,
 • aktīvi piedalīties EU-OSHA pārvaldības plāna īstenošanā,
 • izplatīt visu attiecīgo informāciju no EU-OSHA uz tīklu,
 • vadīt Eiropas kampaņu,
 • veicināt un īstenot dažādu ieinteresēto personu kopīgu rīcību, lai uzlabotu darba aizsardzību MVU,
 • izstrādāt un veicināt nozaru valsts OiRA rīkus Beļģijā,
 • izveidot pārrobežu sadarbību, lai veicinātu labu praksi un atbalstītu profilakses projektus.

Noderīgi resursi

Uzziniet visu par profesionālo labjutību Beļģijā Beļģijas profesionālās labklājības zināšanu centra (BeSWIC) tīmekļa vietnē: http://www.beswic.be/

Darba inspekcija “Labklājības darbā uzraudzība”. Tā kontrolē darba drošības, veselības aizsardzības un labjutības standartu ievērošanu.

“Ja meklējat informāciju par darba tiesību jautājumiem (piemēram, darba līgumiem), lūdzu, skatiet Beļģijas darba inspekcijas tīmekļa vietni “Tiesību aktu sociālajā jomā uzraudzība”. 

Mēs nevaram atrisināt šādus jautājumus.

Focal points' contact details

 • SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale – FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  Rue Ernest Blerot 1
  1070
  Brussel-Bruxelles
  Belgium
  Contact person: Frank DEHASQUE
  E-mail address:
  focalpoint [at] werk.belgie.be