Albānija

2006. gada jūnijā parakstot stabilizācijas un asociācijas nolīgumu (SAA), Albānija iesaistījās stabilizācijas un asociācijas procesā. Šajā sakarā panākts ievērojams progress attiecībā uz darba drošību un veselības aizsardzību.“Valsts darba drošības un veselības aizsardzības stratēģiju” izstrādāja valdība un apstiprināja parlaments.
“Darba drošības un veselības aizsardzības tiesību aktus” izstrādāja parlaments, un paredzams, ka parlaments tos apstiprinās. Arodveselības un darba drošības jomā iesaistītās iestādes koordinējušās, kā arī nostiprinājušas sociālo dialogu.Valsts arodveselības un darba drošības sistēmas darbībā liela nozīme ir Albānijas dalībai Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras (EU-OSHA) tīklā, kā arī atbalstam, ko aģentūra sniedz valsts kontaktpunktam.Valsts kontaktpunktam ir četri stratēģiskie uzdevumi: valsts tīkla organizēšana, dalība aģentūras konsultēšanās procedūrās, valsts kontaktpunkta tīmekļa vietnes pārvaldība, kā arī kampaņas „Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības nedēļa” rīkošana.


Focal points' contact details

 • Inspektorati Shteteror i Punes dhe Sherbimeve Shoqerore
  Rr. Dervish Hima
  --
  Tirana
  Albania
  Contact person: Eda BEQIRI
  E-mail address:
  Eda.Beqiri [at] sli.gov.al