Horvātija

Darba, pensiju sistēmas, ģimenes lietu un sociālās politikas ministrija ir galvenā administratīvā iestāde veselības aizsardzības un darba drošības jomā Horvātijas Republikā. Tā cieši sadarbojas ar Veselības ministriju darba drošības jomā. Vēl četras iestādes ir iesaistītas, lai nodrošinātu drošību darbā:

 • Valsts inspekcija ir centrālā valdības iestāde, kas veic pārbaudes 10 jomās, tai skaitā darbaspēka un darba drošības jomā. Dažādās jomās, tostarp darba inspekcijā, kas atbild par darbaspēku un drošību darbā, ir veiktas 17 pārbaudes.
 • Horvātijas Sabiedrības veselības institūts ir vadošā valsts veselības iestāde. Institūtam ir Arodveselības departaments, kura mērķis ir uzlabot darbinieku veselības kvalitāti.
 • Horvātijas Veselības apdrošināšanas fonds ir iestāde, kas finansē veselības aizsardzību un drošību darbavietā. Arī tā darbu uzrauga Veselības ministrija. 

Focal points' contact details

 • Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
  Ulica grada Vukovara 78,
  10 000
  Zagreb
  Croatia
  Contact person: Marina PRELEC
  E-mail address:
  marina.prelec [at] mrosp.hr