Serbija

Serbijas Republikā darba drošības un veselības aizsardzības jautājumi ir darba un sociālās politikas ministrijas pārziņā. Ministrijā ir divas pārvaldes iestādes, kas darbojas šajā jomā: Darba drošības un veselības aizsardzības direktorāts, kas papildus citiem jautājumiem sagatavo arī tiesību aktus, un Darba inspekcija, kas uzrauga to īstenošanu.Darba un sociālās politikas ministrija tieši un pastāvīgi sadarbojas ar citām iestādēm (ministrijām, kas atbild par veselības aizsardzību, apkārtējo vidi, ieguves rūpniecību u. c.) un iestādēm, kas atbild par veselības aizsardzību, pensijām un invaliditātes apdrošināšanu, kā arī ar sociālajiem partneriem, universitātēm un citiem.Kā Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras kontaktpunktu Darba drošības un veselības direktorāts izveidoja nacionālās darba drošības un veselības aizsardzības iestāžu tīklu Serbijā, kas ietver nozaru ministriju, sociālo partneru, universitāšu un citu partneru pārstāvjus.


Focal points' contact details

 • Ministry of Labour, Employment, Veterans and Social Policy
  Occupational Safety and Health Directorate. Nemanjina 22-26
  11000
  Belgrade
  Serbia
  Contact person: Miodrag LONCOVIC
  E-mail address:
  miodrag.l [at] minrzs.gov.rs