Šveice

Šveicē darba drošības un veselības aizsardzības jomu regulē divi pamatlikumi. Darba likums attiecas uz darbalaiku, veselības aizsardzību, darbavietas iekārtošanas standartiem un personas cieņas aizsardzību. Likums par apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā attiecas uz negadījumu novēršanu darbavietās un to slimību novēršanu, kuras rada galvenokārt darbs. Abus likumus īsteno kantonu darba inspekcijas, SUVA (galvenā negadījumu apdrošināšanas iestāde) un Valsts Ekonomikas lietu sekretariāts (SECO). Koordinācijas komisija (EKAS) uzrauga negadījumu novēršanas inspekciju sistēmu un finansē to.Sociālajiem partneriem ir savi pārstāvji EKAS un Federālajā Darba komisijā, kas izstrādā vispārīgos tiesību aktus veselības aizsardzības jomā.Darba drošības un veselības aizsardzības dienestos ir jāvēršas tiem uzņēmumiem, kuros ir lielāks negadījumu risks un vairāk nekā desmit darbinieki.


Focal points' contact details

 • State Secretariat for economic affairs SECO
  Holzikofenweg 36
  3003
  Bern
  Switzerland
  Contact person: Vesna SORMAZ
  E-mail address:
  vesna.sormaz [at] seco.admin.ch