Kipra

Darba inspekcijas departaments ir valsts kontaktpunkts Kiprā.Šis departaments darbojas Darba un sociālās apdrošināšanas ministrijas pakļautībā. Departamenta pamatmērķis darba drošības un veselības aizsardzības jomā ir atbilstoša un piemērota darba drošības un veselības aizsardzības līmeņa saglabāšana, lai novērstu vai būtiski samazinātu nelaimes gadījumus darbā un arodsaslimšanas un aizsargātu sabiedrību no riska faktoriem, kas rodas darbā.Kā kontaktpunkts šis departaments ir atbildīgs par valsts informācijas tīkla organizēšanu un piedalās aģentūras darba kārtības sagatavošanā un īstenošanā. Valsts informācijas tīklā piedalās sociālie partneri un citas organizācijas, kas īpaši ieinteresētas arodveselības un darba drošības jomā.Departaments piedalās Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības nedēļas organizēšanā, rīko Eiropas Labās prakses konkursus darba drošības un veselības aizsardzības jomā. Departaments arī aktīvi piedalās aģentūras kontaktpunktu sanāksmēs un administratīvās valdes sēdēs, kā arī ekspertu grupu sanāksmēs.


Focal points' contact details

 • Department of Labour Inspection, Ministry of Labour and Social Insurance
  12 Apelli Street
  1080
  Nicosia
  Cyprus
  Contact person: Olga NICOLAIDOU
  E-mail address:
  onicolaidou [at] dli.mlsi.gov.cy