Zviedrija

Zviedrijas Darba vides ekspertīzes aģentūra jeb Mynak kopš 2019. gada ir Zviedrijas valsts koordinācijas punkts ar Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru Zviedrijas valdības un parlamenta vārdā.

Mynak uzdevums ir koordinēt valdību, darba devēju un darbinieku sadarbību, lai stiprinātu valstu un starptautisko darbu jomā, kas skar veselību darbvietā un darba drošību.

Zviedrijas Darba vides ekspertīzes aģentūra ir valsts zināšanu centrs veselības darbvietā un darba drošības jomā. Tās uzdevums ir

 • iegūt, apkopot un izplatīt uz pētījumiem balstītas zināšanas par darbu un darba vidi;
 • novērtēt un analizēt īstenoto reformu un valdības iniciatīvu ietekmi;
 • palīdzēt apzināt un novērst zināšanu trūkumu un apzināt attīstības jomas;
 • uzraudzīt un veicināt zināšanu attīstību valsts un starptautiskā līmenī;
 • uzraudzīt un sekmēt arodveselības organizāciju attīstību.

Focal points' contact details

 • Swedish Agency for Work Environment Expertise
  Norra Slottsgatan 8
  803 20
  Gävle
  Sweden
  Contact person: Therese FLORENTIN
  E-mail address:
  Therese.Florentin [at] mynak.se