Somija

Sociālo lietu un veselības aizsardzības ministrija ir atbildīga par darba drošības un veselības aizsardzības īstenošanu un šīs jomas attīstību, kā arī par attiecīgu tiesību aktu sagatavošanu. Jautājumos, kas saistīti ar darba drošību un veselības aizsardzību, ministrija strādā ciešā sadarbībā, piemēram, ar Nodarbinātības un ekonomikas ministriju, Izglītības ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības ministriju, Transporta un komunikāciju ministriju un daudzām citām specializētām iestādēm.


Darba drošības un veselības aizsardzības atbildības joma aptver darba drošības un veselības aizsardzības tiesību aktu ievērošanas uzraudzību. Sadarbība darba drošības un veselības aizsardzības jomā darbavietās ir balstīta uz likumu ieviešanas noteikumiem un attiecīgiem nolīgumiem starp darba tirgus organizācijām. Darba drošības un veselības aizsardzības pārstāvji pārstāv darba ņēmējus sadarbībā, kas notiek darba drošības un veselības aizsardzības jomā. Darba devēja pārstāvis ir atbildīgā persona par darba drošību un veselības aizsardzību, ja vien darba devējs pats neuzņemas sadarbības pienākumus.


Somijas darba drošības un veselības aizsardzības tīkls ir izveidots kā daļa no Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības informācijas tīkla, ko veido valstu kontaktpunkti katrā ES dalībvalstī. Valsts kontaktpunkts Somijā koordinē un pārvalda valsts darba drošības un veselības aizsardzības tīklu.


Focal points' contact details

 • Työterveyslaitos
  P.O.Box 40
  FI-00032
  Työterveyslaitos
  Finland
  Contact person: Taina PÄÄKKÖNEN
  E-mail address:
  FOP.Finland [at] ttl.fi