Ungārija

Ungārijas valdība ir iecēlusi Nodarbinātības politikas ministru un galvaspilsētas rajonu un valsts meģu pārvaldes kā iestādes, kam uzticēti darba aizsardzības un darba lietu jautājumi un jāpilda administratīvi pienākumi.

Galvaspilsētas rajonu un valsts meģu pārvaldes ir valsts teritoriāli administratīvo vienību pārvaldības iestādes, kas veic darba aizsardzības inspekcijas, savukārt Finanšu ministrijas Darba drošības un veselības aizsardzības departaments cita starpā sagatavo profesionālas pamatnostādnes minētajām DA inspekcijas iestādēm un aktīvi iesaistās ar DA saistītu noteikumu sagatavošanā un izstrādē. Turklāt Finanšu ministrijas Darba drošības un veselības aizsardzības departaments darbojas arī kā Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras valsts kontaktpunkts un šajā statusā sadarbojas ar sociālajiem partneriem.

Atsevišķa organizācija (Regulēto darbību uzraudzības iestāde) kontrolē ar kalnrūpniecību saistītu drošību darba vietās.

Focal points' contact details