Ungārija

Ungārijas valdība ir nozīmējusi Nodarbinātības politikas ministru un galvaspilsētas rajonu un valsts meģu pārvaldes kā iestādes, kam uzticēti darba aizsardzības un darba lietu jautājumi un jāpilda administratīvi pienākumi.

Galvaspilsētas rajonu un valsts meģu pārvaldes ir valsts teritoriāli administratīvo vienību pārvaldības iestādes, kas veic darba aizsardzības inspekcijas, savukārt Finanšu ministrijas Darba drošības un veselības aizsardzības departaments cita starpā sagatavo profesionālas pamatnostādnes minētajām darba aizsardzības inspekcijas iestādēm un aktīvi iesaistās ar darba aizsardzību saistītu noteikumu sagatavošanā un izstrādē. Turklāt Finanšu ministrijas Darba drošības un veselības aizsardzības departaments darbojas arī kā Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras valsts kontaktpunkts un šajā statusā sadarbojas ar sociālajiem partneriem.

Atsevišķa organizācija (Ungārijas kalnrūpniecības un ģeoloģiskās apsekošanas organizācija) kontrolē ar kalnrūpniecību saistītu drošību darba vietās.

Focal points' contact details