Igaunija

Galvenais dokuments, kas ir Igaunijas arodveselības un darba drošības jomas pamatā ir Igaunijas parlamenta pieņemtais Arodveselības un darba drošības akts – Riigikogu. Balstoties uz šo aktu (kas stājās spēkā 1999. gada 26. jūlijā) ir izstrādātas un ieviestas vairākas Republikas valdības un Sociālo lietu ministra saistītas regulas. Igaunijas arodveselības un darba drošības sistēmā Sociālo lietu ministrija ir izpildiestāde, kura reglamentē visu šo jomu. Savukārt, divas tās strukturālās vienības (Darba dzīves attīstības departaments un Veselības aprūpes departaments) ir tieši iesaistītas ar arodveselību un darba drošību saistītās politikas izstrādē. Igaunijas EU-OSHA nacionālais kontaktpunkts darbojas Sociālo lietu ministrijā (Darba dzīves attīstības departamentā). Šobrīd šā kontaktpunkta tīkls aptver 16 valdības un nevalstiskas organizācijas.

Nacionālais kontaktpunkts ir aģentūras pārstāvis Igaunijā un attiecīgajās jomās darbojas kā saikne starp aģentūru un dalībvalsti, kā arī pilda koordinatora uzdevumus dalībvalsts līmeņa pasākumos. Nacionālā kontaktpunkta tīmekļa vietnes mērķis ir valsts un Eiropas Savienības līmenī sniegt visaptverošu informāciju par arodveselību un darba drošību, īpaši par labu praksi un Eiropas kampaņām.

Valsts uzraudzību attiecībā uz darba tiesībām un arodveselības un darba drošības prasību ievērošanu veic Darba inspekcija. Darba inspekcija uztur arī informācijas līniju, kurā darba devēji un darbinieki var uzdot jautājumus par darba tiesībām un darba vidi.

Focal points' contact details

 • Labour Inspectorate of Estonia (Tööinspektsioon)
  Mäealuse 2/3
  12618
  Tallinn
  Estonia
  Contact person: Kristel PLANGI
  E-mail address:
  kristel.plangi [at] ti.ee