Ziemeļmaķedonija

Darba un sociālās politikas ministrija (MoLSP) ir valsts koordinācijas punkts un darbojas kā EU-OSHA oficiālā pārstāve Ziemeļmaķedonijas Republikā. Ministrijas misija ir efektīvi veidot un īstenot politikas darba tirgus, sociālā nodrošinājuma, vienlīdzīgu iespēju, aizsardzības un diskriminācijas novēršanas jomā saskaņā ar starptautiskiem standartiem un principiem. Šī misija tiek īstenota virzībā uz tās mērķiem, tostarp tiem, kas ir saistīti ar darbinieku tiesību uzlabošanu, piemērojot saskaņotus darba tiesību aktus atbilstoši ES direktīvām un SDO konvencijām, uzlabojot darba drošības un veselības aizsardzības sistēmu un darbinieku tiesību aizsardzību, kā arī palielinot to īstenošanas iespējas.

MoLSP, veicot EU-OSHA valsts koordinācijas punkta funkcijas, atbalsta un popularizē aģentūras darbu valsts līmenī, izplata reklāmas un citus ar darba aizsardzību saistītus materiālus, veicina darba aizsardzības pieredzes un paraugprakses apmaiņu, atbalsta un popularizē darba aizsardzības kampaņas (HWC), kā arī organizē un/vai piedalās darba aizsardzības pasākumos un nozīmīgu starptautisko darba aizsardzības dienu atzīmēšanā.

Šim nolūkam tā bieži izmanto valsts darba aizsardzības padomi — vienīgo valsts līmeņa ekspertu padomdevēja struktūru darba aizsardzības jomā, kuru ir izveidojusi valdība un kurā ir 15 biedri (kas pārstāv darba devēju un darba ņēmēju organizācijas, attiecīgās valsts iestādes, darba drošības un arodmedicīnas speciālistu CSO, kā arī augstākās izglītības fakultātes).

Focal points' contact details