Portugāle

Portugāles Koordinācijas punktu (PFP) administrē ACT — Darba apstākļu pārvalde, kas atrodas tiešā Nodarbinātības un sociālās labklājības ministrijas pakļautībā un kurai ir administratīvā autonomija visā kontinentālajā teritorijā. ACT galvenais uzdevums ir veicināt darba apstākļu uzlabošanu, sekmējot darba risku novēršanas politiku un kontrolējot darba standartu ievērošanu un ar drošību un veselību darbā saistītu tiesību aktu ievērošanu visos nodarbinātības sektoros, kā arī centrālajos un vietējās administrācijas dienestos, tostarp valsts iestādēs. Kā trīspusēja organizācija ACT sadarbojas ar sociālajiem partneriem (kas darbojas Konsultatīvajā padomē), lai veicinātu labākās prakses izplatīšanu darba drošības un veselības aizsardzības jomā un veicinātu Eiropas kampaņas.


Focal points' contact details

 • Autoridade para as Condições do Trabalho
  Avenida Fernao Magalhaes 447-1º
  3000-177
  Coimbra
  Portugal
  Contact person: Emília TELO
  E-mail address:
  pfn.eu-osha [at] act.gov.pt