Dānija

Dānijas Darba vides iestāde ir Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras sadarbības koordinators. Šī iestāde darbojas Nodarbinātības ministrijas paspārnē un ir atbildīga par to, lai nodrošinātu atbilstību arodveselības un darba drošības tiesību aktiem, kas attiecas uz visām Dānijā esošajām profesijām. Tomēr ir dažas darbības jomas, kuru regulējumu un attiecīgo izpildi pārzinacitas iestādes: • Dānijas Enerģētikas aģentūra atbild par piekrastes iekārtu uzraudzību;
 • Dānijas Jūras aģentūra atbild par kuģu satiksmes uzraudzību;
 • Dānijas Civilās aviācijas administrācija atbild par uzraudzību aviācijas nozarē.

Darba vides iestāde palīdz nodrošināt drošu, veselīgu un arvien uzlabotu darba vidi, pateicoties efektīvai uzraudzībai, atbilstošam regulējumam un informācijai. Ja iestāde konstatē, ka nav ievēroti arodveselības un darba drošības tiesību akti, tā var piemērot dažādas sankcijas. Sadarbībā ar darba tirgus partneriem šī iestāde izstrādā arī rīkojumus un norādījumus. Tās galvenā mītne atrodas Kopenhāgenā. Turpat atrodas arī divi no šīs iestades sešiem centriem.


Focal points' contact details

 • Danish Working Environment Authority
  Landskronagade 33
  2100
  Copenhagen
  Denmark
  Contact person: Anne-Marie VON BENZON
  E-mail address:
  avb [at] at.dk