Francija

Francijas arodrisku novēršanas sistēma aptver:

 • Nodarbinātības ministriju, kas izstrādā un īsteno Francijas arodveselības un drošības politiku, kā arī uzņemas sadarbību ar sociālajiem partneriem Darba apstākļu koordinācijas komitejā (Conseil d’orientation sur les conditions de travail (COCT)),
 • sociālā nodrošinājuma struktūrvienības, kas iegulda arodriska novēršanā darbavietu negadījumu un arodslimību jomā. Šo sistēmu, kuru pārzina sociālie partneri, finansē vienīgi darba devēju iemaksas. To atbalsta valsts darbinieku veselības apdrošināšanas kase (Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés) un reģionālās veselības apdrošināšanas kases (Caisses Régionales d’Assurance Maladie),
 • kā arī zinātnes, operatīvās vai medicīnas struktūrvienības, kas darbojas arodrisku novēršanas, prognozēšanas, apzināšanas un vadības jomā. Galvenā organizācija irAgence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail [Francijas Vides un darba sanitārās drošības aģentūra], kura palīdz uzlabot informētību par arodriska novēršanu. Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail [Nacionālā darba apstākļu uzlabošanas aģentūra] pilda uzņēmumu padomdevēja lomu un darbojas arodriska novēršanas operatīvajā jomā.
 • Visbeidzot, darba medicīniskos pakalpojumus nodrošina viens vai vairāki arodārsti, kuru darbība ir vienīgi profilaktiska ar mērķi novērst jebkādas izmaiņas darbinieku veselībā viņu darbavietas dēļ.

Ja jūs meklējat informāciju par darba tiesību jautājumiem (piemēram, darba līgumiem, darba drošību un veselības aizsardzību), lūdzam skatīt:

Mēs nevaram atrisināt šādus jautājumus.

Focal points' contact details

 • Ministère du Travail
  39-43 quai André Citröen
  75739
  Paris
  France
  Contact person: Lucie MEDIAVILLA
  E-mail address:
  lucie.mediavilla [at] travail.gouv.fr