Yhdistynyt kuningaskunta

Työsuojeluhallinto (HSE) hallinnoi Yhdistyneen kuningaskunnan koordinointikeskusta Pohjois-Irlannin vastaavien viranomaisten, työmarkkinaosapuolten ja muiden tahojen avulla.Työterveyden ja -turvallisuuden sääntelyllä on Isossa-Britanniassa pitkät, 1800-luvulle ulottuvat perinteet. Nykyinen työsuojelujärjestelmä perustettiin työterveys- ja työturvallisuuslailla vuonna 1974. Lainsäädännön ytimenä on yksinkertainen mutta kestävä periaate: niillä, jotka aiheuttavat riskit, on myös parhaat mahdollisuudet hallita niitä. Järjestelmä on osoittautunut ajan mittaan hyväksi, ja Ison-Britannian saavutukset terveyden ja turvallisuuden alalla ovat maailman huipputasoa. Työterveys- ja -turvallisuusviranomaisten strategia ottaa huomioon sen, että muuttuva maailma asettaa uusia haasteita työsuojelujärjestelmälle kokonaisuutena, ja pyrkii myös kohtaamaan nämä haasteet.HSE panee terveys- ja turvallisuuslain täytäntöön teollisuuden työpaikoilla, ja yli 400 paikallisviranomaista tekee saman kaupallisen alan työpaikoilla. Rautatievalvontatoimisto toimeenpanee lain rautateillä. Lisätietoa osoitteessa www.hse.gov.uk/pubns/web42.pdf.Samanlaiset järjestelyt ovat käytössä Pohjois-Irlannissa


Koordinointikeskusten yhteystiedot

Health and Safety Executive
Caxton House (7th Floor) Tothill StreetLondon
SW1H 9NA London
Yhdistynyt kuningaskunta
Contact person:
Hefin DAVIES