Työsuojelubarometrin datan visualisointityökalu

© EU-OSHA

Tämän työkalun avulla saa virallista tietoa työsuojelun tilasta ja suuntauksista EU:ssa.

Indikaattorit

Tutustu EU:n laajuisiin ja maakohtaisiin tietoihin monista eri aiheista ja tee vertailuja.

Yleistä tietoa: Saat tietoa työsuojeluviranomaisista, talouden ja sektoreiden profiileista sekä ja työvoiman rakenteista.

Työsuojelun ohjaaminen: Tutustu eri maiden työsuojelustrategioihin liittyviin toimintamalleihin ja työsuojelusta käytävään työmarkkinaosapuolten väliseen vuoropuheluun.

Työsuojelun tuotoksia: Tietoa muun muassa työtapaturmista, työoloista, työntekijöiden edustuksesta ja työntekijöiden terveyttä koskevista näkemyksistä.

Työsuojelun infrastruktuuri: Maakohtaiset työsuojelutilastot, kyselytutkimukset ja tutkimusvalmiudet sekä työsuojelulainsäädännön täytäntöönpano eri maissa.

Datan visualisointityökalun käyttäminen

Työkalun avulla voi visualisoida ja vertailla määrällisiä tietoja. Etsi kuvauksia ja linkkejä laadullisia tietoja koskeviin lisätietoihin.

Työkalun avulla voit

  • tarkastella keskeisiä indikaattoreita infografiikkana
  • vertailla kahden maan indikaattoreita tai vertailla yksittäistä maata EU:hun nähden
  • tuottaa ja ladata grafiikkaa tai viedä sitä Excel-tiedostoina
  • ladata yksityiskohtaisia maakohtaisia raportteja tai tiettyjä aiheita, kuten kansallisia strategioita, koskevia raportteja
  • jakaa sisältöä suoraan sosiaalisessa mediassa

Tietolähteet

Tiedot tulevat valtiollisista lähteistä, tilastoviranomaisilta sekä eurooppalaisista kyselytutkimuksista ja muusta tutkimuksesta:

Tietoa TTT-barometrista

Barometri on EU-OSHAn, PO EMPL:n ja sen kansallisten yhteyspisteiden yhteistyön tulosta. Lisätietoa menetelmästä.

Työkalua päivitetään ja tarkistetaan sen kehittämiseksi edelleen.

Tutustu työkaluun