Työsuojelubarometrin datan visualisointityökalu

Tämän työkalun avulla saa virallista tietoa työsuojelun tilasta ja suuntauksista EU:ssa.

Indikaattorit

Tutustu EU:n laajuisiin ja maakohtaisiin tietoihin monista eri aiheista ja tee vertailuja.

Yleistä tietoa: Tietoa työsuojeluviranomaisista, talouden ja toimintasektoreiden profiileista sekä työvoiman rakenteista.

Työsuojelun ohjaaminen: Tutustu EU:n ja kansallisiin säädöksiin ja eri maiden työsuojelustrategioihin liittyviin toimintamalleihin ja työsuojelusta käytävään työmarkkinaosapuolten väliseen vuoropuheluun.

Työolot ja ja ennaltaehkäisy: Lue lisää työpaikan riskeistä, ennaltaehkäisystä yrityksissä, työntekijöiden osallistumisesta, työsuojelukulttuurista ja terveystietoisuudesta.

Tapaturmat, sairaudet ja hyvinvointi: Tietoa kuolemaan johtaneista ja muista työtapaturmista, työperäisistä sairauksista tai vammoista sekä työntekijöiden käsityksistä terveydestä.

Työsuojelun infrastruktuuri: Maakohtaiset työsuojelutilastot, kyselytutkimukset ja tutkimusvalmiudet sekä työsuojelulainsäädännön täytäntöönpano eri maissa. Osiossa on myös tietoa kansainvälisistä organisaatioista ja ohjelmista.

Datan visualisointityökalun käyttäminen

Työkalun avulla voi visualisoida ja vertailla määrällisiä tietoja. Sivustolla on kuvauksia ja linkkejä lisätietoihin laadullisista tiedoista.

Työkalun avulla voit

  • tarkastella keskeisiä indikaattoreita infografiikkana
  • vertailla yksittäisen maan tietoja yhteen tai kahteen muuhun maahan, EU:hun tai edellisiin vuosiin nähden
  • tuottaa ja ladata grafiikkaa tai viedä sitä Excel-tiedostoon
  • ladata yksityiskohtaisia maakohtaisia raportteja tai raportteja tietyistä aiheista, kuten kansallisista strategioista
  • jakaa sisältöä suoraan sosiaalisessa mediassa

Tietolähteet

Tiedot tulevat valtiollisista lähteistä, tilastoviranomaisilta sekä eurooppalaisista kyselytutkimuksista ja muista tutkimuksista:

Tietoa työsuojelubarometrista

Barometri on EU-OSHAn sekä työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston ja sen kansallisten yhteyspisteiden yhteistyön tulosta. Lisätietoa menetelmistä.

Työkalua päivitetään ja tarkistetaan sen kehittämiseksi edelleen.

Tutustu työkaluun