Työntekijöiden altistusta syövän riskitekijöille Euroopassa koskeva kyselytutkimus

Koska syöpä aiheuttaa arviolta 53 prosenttia työperäisistä kuolemista EU:ssa ja muissa kehittyneissä maissa, luotettavat tiedot syövän riskitekijöille altistumisesta työpaikoilla ovat ratkaisevan tärkeitä sekä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden kannalta että tuottavan ja kestävän talouden kannalta.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto aikoo toteuttaa työntekijöiden altistusta syövän riskitekijöille Euroopassa koskevan kyselytutkimuksen, jotta voidaan paremmin yksilöidä syövän riskitekijät useimmissa altistumistapauksissa. Tutkimuksessa tarkastellaan myös yleisimpiä altistumistilanteita sekä niiden työntekijöiden määrää ja ominaispiirteitä, jotka altistuvat moninaisille syövän riskitekijöille, kuten muun muassa asbestille, bentseenille, kromille, dieselpakokaasulle, nikkelille, piidioksidipölylle, ultraviolettisäteilylle ja puupölylle. Tutkimuksen tavoitteena on parantaa valistuskampanjoiden ja ennalta ehkäisevien toimien kohdentamista ja edistää näyttöön perustuvaa päätöksentekoa.

Onnistuneeseen australialaiseen kyselytutkimukseen perustuvasta kyselytutkimuksesta tehtiin vuonna 2017 toteutettavuustutkimus kyselytutkimuksen kehittämisestä työntekijöiden karsinogeeneille altistumisen arvioimiseksi. Valmistelutyöt käynnistyvät vuonna 2020, jolloin valitaan, missä maissa tutkimus toteutetaan ensimmäisenä. Tällöin myös aloitetaan menetelmien laatiminen ja Australian mallin mukauttaminen eurooppalaiseen yhteyteen.

Tutustu uutta kyselytutkimusta käsittelevään yhteenvetoon

Tutkimusta kehitetään ja se toteutetaan vuosina 2021 ja 2022, ja ensimmäiset tulokset on määrä julkaista vuonna 2023. Vuonna 2024 toteutettavan arvioinnin pohjalta tehdään päätökset tutkimuksen laajentamisesta muihin maihin ja uusiin riskitekijöihin.