Eurooppalaiset standardit

"Yhdenmukaistettu standardi" on standardi, jonka jokin eurooppalainen standardointielin (Euroopan standardointikomitea (CEN), Euroopan sähkötekniikan standardointikomitea (Cenelec) tai Euroopan telealan standardointilaitos (ETSI)) on antanut Euroopan komission pyynnöstä.

Niin sanottu uusi lähestymistapa on innovatiivinen tapa toteuttaa teknistä yhdenmukaistamista jakamalla vastuu EU:n lainsäätäjän ja eurooppalaisten standardointielinten kesken.

Uuden lähestymistavan perusperiaatteet ovat seuraavat:

  • EU:n direktiiveissä määritellään olennaiset vaatimukset, joilla varmistetaan terveyden ja turvallisuuden suojelun, kuluttajansuojan ja ympäristönsuojelun korkea taso. Tällaiset uuden lähestymistavan mukaiset direktiivit perustuvat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 artiklaan (aiempi EY-sopimuksen 95 artikla), jossa annetaan mahdollisuus hyväksyä toimenpiteitä tavaroiden vapaan liikkuvuuden parantamiseksi.
  • Eurooppalaisten standardointielinten (CEN, Cenelec ja ETSI) tehtävänä on laatia yhdenmukaistettuja standardeja, jotka vastaavat direktiiveissä vahvistettuja tuotteita koskevia olennaisia vaatimuksia.
  • Yhdenmukaistettujen standardien mukaisten tuotteiden oletetaan täyttävän vastaavat olennaiset vaatimukset (vaatimustenmukaisuusolettama, CE-merkintä), ja jäsenvaltioiden on hyväksyttävä kyseisten tuotteiden vapaa liikkuvuus.
  • Näiden standardien käyttö on vapaaehtoista. Vaihtoehtoiset standardit ovat mahdollisia, mutta jos valmistajat käyttävät niitä, niiden on osoitettava, että tuotteet täyttävät olennaiset vaatimukset.

Tarkempia tietoja uuden lähestymistavan mukaisesti annetuista direktiiveistä on direktiivejä koskevassa osassa ja seuraavilla Euroopan komission verkkosivuilla:

 

Linkit eurooppalaisten ja kansainvälisten standardointielinten sivustoille 

Kansalliset standardointielimet

CEN:n jäsenet
Maa Standardointielin / CEN:n jäsen
Itävalta Österreichisches Normungsinstitut (ON)
Belgia Bureau de Normalisation/Bureau voor Normalisatie (NBN)
Bulgaria Българският институт за стандартизация (BDS)
Kypros Κυπριακοσ Οργανισμοσ Τυποποιησησ (CYS)
Tšekki Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)
Tanska Dansk Standard (DS)
Viro Eesti Standardikeskus (EVS)
Suomi Suomen Standardisoimisliitto r.y. (SFS)
Ranska Association Française de Normalisation (AFNOR)
Saksa Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN)
Kreikka Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ELOT)
Unkari Magyar Szabványügyi Testület (MSZT)
Islanti Islenskir Stadlar (IST)
Irlanti National Standards Authority of Ireland (NSAI)
Italia Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI)
Latvia Latvijas Standarts (LVS)
Liettua Lietuvos Standartizacijos Departamentas (LST)
Luxemburg Institut Luxembourgeois de la normalisation, de l'accreditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS)
Malta Malta Competition and Consumer Affairs Authority (MCCAA)
Alankomaat Nederlands Normalisatie-instituut (NEN)
Norja Norsk Standard (SN)
Puola Polski Komitet Normalizacyjny (PKN)
Portugali Instituto Português da Qualidade (IPQ)
Romania Asociaţia de Standardizare Din România (ASRO)
Slovakia Slovenský ústav technickej normalizácie (SUTN)
Slovenia Slovenian Institute for Standardization (SIST)
Espanja Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)
Ruotsi Swedish Standards Institute (SIS)
Sveitsi Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV)

Cenelecin jäsenet  

Maa Standardointielin / Cenelecin jäsen
Itävalta Österreichischer Verband für Elektrotechnik
Belgia Comité Electrotechnique Belge / Belgisch Elektrotechnisch Comité
Bulgaria Българският институт за стандартизация (BDS)
Kypros Κυπριακοσ Οργανισμοσ Τυποποιησησ (CYS)
Tšekki Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)
Tanska Dansk Standard (DS)
Viro Eesti Standardikeskus (EVS)
Suomi Sähkö- ja Elektroniikka-alan Kansallinen Standardointijärjestö (SESKO)
Ranska Union Technique de l'Electricité
Saksa Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik
Kreikka Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ELOT)
Unkari Magyar Szabványügyi Testület (MSZT)
Islanti Staðlaráð Íslands
Irlanti Electro-Technical Council of Ireland Limited
Italia Comitato Elettrotecnico Italiano
Latvia Latvijas Standarts (LVS)
Liettua Lietuvos Standartizacijos Departamentas (LST)
Luxemburg Institut Luxembourgeois de la normalisation, de l'accreditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS)
Malta Malta Competition and Consumer Affairs Authority (MCCAA)
Alankomaat Nederlands Normalisatie-instituut (NEN)
Norja Norsk Elektroteknisk Komite
Puola Polski Komitet Normalizacyjny (PKN)
Portugali Instituto Português da Qualidade (IPQ)
Romania Asociaţia de Standardizare Din România (ASRO)
Slovakia Slovenský ústav technickej normalizácie (SUTN)
Slovenia Slovenian Institute for Standardization (SIST)
Espanja Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)
Ruotsi SEK Svensk Elstandard
Sveitsi Electrosuisse