Monikielisyys Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirastossa

Image

Monikielisyys on olennainen tekijä osallistavassa viestinnässä Euroopan unionissa ja kaikissa Euroopan laajuisissa organisaatioissa. Kun Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston laatimat tiedot, analyysit ja työkalut annetaan saataville useilla kielillä, virasto pystyy tavoittamaan entistä enemmän ihmisiä.

Yli kielimuurien

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) haluaa levittää viestinsä mahdollisimman laajalle. Siksi monikielisyys on sille arkipäivää. Virasto osallistuu myös tämän alan innovatiivisiin hankkeisiin yhteistoiminnassa muiden EU:n organisaatioiden kanssa.

EU-OSHAlle monikielisyys on sekä perusperiaate, jota on kunnioitettava, että käytännöllinen valinta, joka auttaa sitä suoriutumaan tehtävistään.

EU-OSHAssa pyritään ajattelemaan luovasti ja työskentelemään kustannustehokkaasti, jotta varmistettaisiin, että viraston toimet ovat EU:n kansalaisten saatavilla riippumatta heidän puhumasta kielestä. Tässä muutamia esimerkkejä:

Jotkin EU-OSHAn laatimat aineistot ovat saatavana EU:n 25 kielellä. Jotkin, kuten tietyt julkaisut, käännetään kansallisten koordinointikeskusten pyynnöstä. Koordinointikeskuksilla on aktiivinen rooli käännöstarpeiden arvioinnissa ja käännösten laadun valvonnassa.

EU-OSHAn verkkosivusto

Suurin osa EU-OSHAn verkkosivuston sisällöstä on monikielistä. Keskeisimmät osiot ja kaikki verkkosivustolla esiin nostettavat aiheet ja lehdistötiedotteet ovat saatavana 25 kielellä.

EU-OSHA voitti vuonna 2017 yhdessä Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston ja Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen kanssa Euroopan oikeusasiamiehen hyvän hallinnon palkinnon. Voitto tuli kansalaisten ja asiakkaiden erinomaista palvelua koskevassa luokassa innovatiivisesta työstä hankkeessa, jolla helpotettiin monikielisten verkkosivustojen käännösten hallintaa.

Terveellinen työ -kampanjat

Terveellinen työ -kampanjoiden tarkoituksena on lisätä tietämystä kaikkialla Euroopassa ja tavoittaa mahdollisimman paljon ihmisiä ja pienyrityksiä. EU-OSHAn mielestä on tärkeää, että kampanjat edistävät osallisuutta. Siksi virasto on käännättänyt kaikki keskeiset kampanja-aineistot 25 kielelle, mukaan lukien kampanjan verkkosivuston, josta löytyvät kampanjan tärkeimmät tiedot ja työkalut. Loput kampanjan aineistoista ja julkaisuista annetaan käännettäväksi koordinointikeskuksille, jotka voivat valita niistä itselleen hyödyllisimmät.

Apua käännösten laadunvarmistukseen

EU-OSHA toteutti yhdessä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen ja Euroopan unionin julkaisutoimiston kanssa hankkeen, jossa päivitettiin ja laajennettiin niiden työsuojeluterminologiaa käsitteleviä monikielisiä sanastoja. Tarkoituksena oli auttaa kääntäjiä saamaan aikaan yhdenmukaisia, täsmällisiä ja ajan tasalla olevia kieliversioita työsuojeluun liittyvistä teksteistä.

Monikielinen sanasto on nyt yhdistetty EU-OSHAn verkkosivuston sisällönhallintajärjestelmään. Siinä on 2 000 uutta termiä sekä suoria vastineita, määritelmiä ja viittauksia lähteisiin ja taustoihin IATEssa (käännöskeskuksen ylläpitämä Euroopan unionin toimielinten välinen termitietokanta) ja EuroVocissa (julkaisutoimiston monikielinen sanasto). Viraston kansalliset koordinointikeskukset ovat tarkistaneet kaikki käännökset niiden täsmällisyyden takaamiseksi.

Termejä käytetään julkaisujen ja muun sisällön merkitsemiseen, jotta työsuojelutietoja löytyisi entistä helpommin ja tehokkaammin.

Terveellinen työ -kampanjan yhteydessä EU-OSHA on myös laatinut sanastoja tietyiltä työsuojelutietämyksen aloilta. Ne ovat saatavilla kampanjan verkkosivustolla ja viraston verkkosivuston asianomaisissa osioissa.