You are here

OiRA: ilmaiset ja helpot työkalut vaivattomaan riskinarviointiprosessiin

OIRA: Online Interactive Risk Assesment

Se tarjoaa resurssit ja tiedot, joiden avulla mikro- ja pienyritykset voivat arvioida itse omat riskinsä. Verkon kautta ilmaiseksi ja vaivattomasti saatavilla olevia OiRA-työkaluja on helppo käyttää.

OiRA tarjoaa riskinarviointiprosessiin vaiheittain etenevän lähestymistavan, joka alkaa työpaikan riskien tunnistamisesta, ohjaa sitten käyttäjän ennaltaehkäisytoimien toteuttamisprosessin läpi ja päättyy riskien seurantaan ja raportointiin.

Mikä OiRA on?

OiRA kehitettiin sellaisten helppokäyttöisten työkalujen tarjoamiseksi, jotka ohjaavat mikro- ja pienyritykset riskinarviointiprosessin läpi. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston vuonna 2009 kehittämä ja vuodesta 2010 lähtien käytössä ollut OiRA-ohjelmisto perustuu alankomaalaiseen riskinarviointityökaluun RIE, joka on osoittautunut erittäin menestyksekkääksi ja jota käytetään paljon.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston OiRA-ohjelmiston avulla alakohtaiset työmarkkinaosapuolet (työnantaja- ja työntekijäjärjestöt) ja kansalliset viranomaiset (ministeriöt, työsuojeluhallinnot, työsuojelulaitokset jne.) voivat kehittää alakohtaisia riskinarviointivälineitä pienyrityksiä varten.

Katso OiRA-hankkeen verkkosivustolta ajankohtaisia tietoja OiRA-hankkeesta (OiRA-kumppanit, julkaistut tai julkaistavat OiRA-työkalut).

OiRAn taustalla oleva ajatus

Riskinarviointi on jokaisen terveyden ja turvallisuuden hallinnan lähestymistavan perusta sekä olennainen edellytys terveyttä edistävän työpaikan luomiselle. Vuosiksi 2007–2012 laaditussa Euroopan yhteisön työsuojelustrategiassa tunnustettiin riskinarvioinnin tärkeys ja pyydettiin kehittämään yksinkertaisia työkaluja helpottamaan riskinarviointiprosessia. OiRA luotiin nimenomaan tätä varten.

OiRAlla on tarkoitus helpottaa riskinarviointia ja siten kasvattaa niiden mikro- ja pienyritysten määrää, jotka arvioivat riskejään, sekä parantaa näiden yritysten riskinarviointien laatua. Työkalujen avulla yritykset voivat aloittaa riskinarviointiprosessin (tai parantaa sitä). Täten OiRA-työkalut auttavat yrityksiä parantamaan kilpailukykyään esimerkiksi vähentämällä työperäisistä sairauksista aiheutuvia kuluja ja vähentämällä onnettomuusriskejä sekä yleisesti parantamaan työoloja ja organisaatioiden suorituskykyä.

Miksi OiRAa pitäisi käyttää?

Riskinarviointi on nykyään monille organisaatioille tuttu prosessi, jota käytetään riskien ehkäisemiseksi sadoillatuhansilla työpaikoilla eri puolilla Eurooppaa. Joillekin yrityksille, erityisesti mikro- ja pienyrityksille, riskinarviointi voi kuitenkin olla haastava prosessi. OiRA voi helpottaa sitä tarjoamalla näille yrityksille resurssit, joita ne tarvitsevat haasteen voittamiseen.

OiRA-työkaluja käyttämällä organisaatiot saavat muun muassa seuraavat hyödyt:

 • OiRA-työkalujen käyttö on täysin ilmaista
 • työkalut ovat saatavilla verkosta
 • ohjelmasta on saatavilla mobiilisovellus
 • työkalut on kohdennettu eri toimialoille
 • työkaluja voidaan tietyssä määrin mukauttaa yritysten oloihin
 • työkalujen avulla voi laatia toimintasuunnitelman ja valita ehdotettuja toimenpiteitä luettelosta

OiRAN toiminta

OiRA-prosessissa on viisi keskeistä vaihetta.

 1. Valmistelu: Yritykset voivat tiettyyn pisteeseen asti mukauttaa OiRAn avulla riskinarviointia omiin erityistarpeisiinsa vastaamalla muutamaan helppoon kysymykseen.
 2. Yksilöinti: Tässä vaiheessa tarkastellaan sellaisia työhön liittyviä asioita, jotka saattavat aiheuttaa vahinkoa, ja tunnistetaan vaaralle mahdollisesti altistuvat työntekijät.
 3. Arviointi: Tässä vaiheessa yksilöidyt riskit asetetaan tärkeysjärjestykseen. Tärkeysjärjestyksen perusteella päätetään, mitkä toimenpiteet toteutetaan ensin.
 4. Toimintasuunnitelma: Työkalu auttaa luomaan toimintasuunnitelman ja päättämään, miten riskit poistetaan tai miten niitä hallitaan.
 5. Raportti: Lopuksi ohjelma tuottaa raportin, joka voidaan tulostaa tai ladata siten, että riskinarviointiprosessin tulokset voidaan dokumentoida.

Miten OiRAa pääsee käyttämään?

Rekisteröitymiseen tarvitaan vain toimiva sähköpostiosoite. Yksityishenkilöt ja organisaatiot voivat valita saatavilla olevista OiRA-työkaluista sen, joka sopii parhaiten niiden maahan, toimialalle ja yritykselle.

Tutustu saatavilla oleviin OiRA-työkaluihin aloittain ja maittain OiRA-hankkeen verkkosivustolla.

Työmarkkinaosapuolien ja kansallisten viranomaisten osallistuminen

Kaikki OiRA-työkalut ovat joko työmarkkinaosapuolien ja/tai kansallisten viranomaisten luomia tai luotu yhteistyössä niiden kanssa. Jos olet työmarkkinaosapuoli tai kansallinen laitos/viranomainen ja haluat osallistua yhden tai usean OiRA-työkalun kehittämiseen, löydät lisätietoa OiRA-hankkeen verkkosivustolta.