Työterveyttä ja työturvallisuutta koskevia kyselytutkimuksia ja tilastoja

Täällä on työsuojelusta faktaa ja tilastotietoja, jotka perustuvat tuloksiin keskeisistä eurooppalaisista hankkeista ja kyselytutkimuksesta, jonka Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto on tehnyt Euroopan yrityksille uusista ja kehittyvistä riskeistä (ESENER).

Nämä havainnot esitetään helppokäyttöisillä tietojen visualisoinnin työkaluilla. Niistä saadaan yleiskuva työpaikan riskien hallinnasta, työoloista, väestötiedoista sekä työsuojelun toimintalinjoista ja strategioista.

Virasto tekee myös mielipidekyselyjä, jotka auttavat ymmärtämään, mitä ihmiset ajattelevat työympäristöstään. Näihin tuloksiin voi tutustua jäljempänä.

Näiden faktojen ja tilastotietojen kerääminen on viraston työn kulmakivi, ja niiden tulokset auttavat päätöksentekijöitä ja tutkijoita havaitsemaan kehittyviä suuntauksia.