Practical tools and guidance on dangerous substances

Jäsenvaltiot, EU:n toimielimet, elinkeinoyhdistykset, työmarkkinaosapuolet ja muut toimijat ovat laatineet joitakin työkaluja ja ohjeasiakirjoja, jotka auttavat yrityksiä tekemään kattavia ja tehokkaita riskinarviointeja. Työkalut edustavat useita eri lähestymistapoja vaarallisten aineiden tehokkaaseen hallintaan. Usein ne liittyvät tiettyihin työvaiheisiin, kuten nesteillä täyttämiseen ja nesteiden pumppaamiseen tai hitsausmenetelmiin. Joissakin lähteissä annetaan kattava yhteenveto tietystä aineryhmästä, kuten herkistävistä aineista, tai tuodaan esiin tietyille aloille tyypillisiä riskejä.

Korkealaatuisen riskinarvioinnin tukemisen lisäksi monissa näistä työkaluista on hyviä käytännön ratkaisuja ja niissä kerrotaan, miten voidaan vähentää riskejä tavallisissa työtilanteissa, joihin liittyy altistuminen vaarallisille aineille. Lisäksi sivustolla on muun muassa seuraavien toimijoiden tueksi tarkoitettuja työkaluja: työsuojelutarkastajat, pk-yritykset ja työntekijöiden edustajat. Kannattaa tutustua sivustoon, jotta saat selville, mitä apua on tarjolla.

Clear filter

Resources available (936)

Latvia English Case study

The Latvian pharmaceutical company on which this case study focuses found that involving workers in the identification of occupational safety and health problems — and indeed in all stages of an intervention to improve safety and health — is crucial for implementing effective prevention measures...

Latvia English Case study

The purpose of this example of good practice was to improve the work environment in the department of sterilisation and disinfection of surgical postoperative instruments.

Through a complex approach, it was possible to minimise the exposure to hazardous chemicals, in particular to ethylene oxide, in...

Viro English Case study

A company that produces sheet metal in Estonia has taken steps to protect workers from the dangerous chemicals used at its manufacturing plant by incorporating safety into a strategy aimed at increasing the efficiency of its manufacturing processes. The approach taken by the company is based on the...

Unkari English Case study

The Hungarian pesticide manufacturing company on which this case study is based identified that effective equipment maintenance is a key component of safe plant operation. A new, more efficient system for maintenance management, involving regular equipment monitoring and the use of customised...

EUPuola English Case study

The first hospital-acquired case of legionnaires' disease in Poland was detected in the ophthalmology ward of a large hospital. Analysis of medical files revealed previous suspected cases of legionnaires' disease in the ophthalmology ward. Biological samples confirmed legionnaires’ disease. The...

Espanja Spanish Visual resources

The poster focuses on working outdoors in the sun and heat. Heat affects workers' body temperature and can cause heat stroke. The poster shows, on one side, a construction worker working with a pneumatic hammer in the heat of the sun and, on the other, a construction worker working with sun...

Saksa German Visual resources

The poster was created as a call for entries to the German Hazardous Substances Protection Award. The awards are looking for good tools or methods for reducing the exposure to asbestos or other dusts.

EU English EU & international information

The 'green economy' has emerged as a priority in policy debates in recent years. But what does the concept mean in practice and how can decision-makers measure progress towards this strategic goal? This report provides some answers, presenting a detailed overview of the key objectives and targets in...

SLIC — Comitetul Inaltilor Responsabili cu Inspectia Muncii EU EnglishRomanian EU & international information

The guide presents, in accessible language accompanied by numerous figures, basic facts about asbestos, how it can be identified and risks of working with it be assessed as well as what preventive measures to implement, including during waste disposal. It outlines content of trainings and gives...

Occupational Health and Safety Authority - OHSA Malta EnglishMalti MS information

The webpage lists various guidance documents on OHS, including on chemical agents at the workplace in general as well as specifically on lead, cyanide and asbestos.