OiRA-työkalut ovat maksuttomia ja yksinkertaisia työkaluja vaivattomaan riskinarviointiin

Image
OIRA: Online Interactive Risk Assesment

Työtapaturmien ja ammattitautien ennaltaehkäisyssä ensimmäinen ja olennainen askel on riskien arviointi. Riskinarvioinnin vuorovaikutteinen verkkotyökalu OiRA tekee riskinarvioinnista helppoa.

Sen tarjoamien resurssien ja taitotiedon avulla mikrokokoiset ja pienet organisaatiot voivat itse arvioida riskinsä. Helppokäyttöiset OiRA-työkalut ovat saatavilla verkossa vaivatta ja maksutta.

OiRAn vaiheittaisessa riskinarvioinnissa tunnistetaan ensin työpaikan riskit, minkä jälkeen käyttäjää avustetaan ennaltaehkäisevien toimien toteuttamisessa ja lopuksi keskitytään riskien seurantaan ja niistä raportointiin.

Mikä OiRA on?

OiRAn perustettiin tarjoamaan helppokäyttöisiä työkaluja ohjaamaan mikrokokoisia ja pieniä organisaatioita läpi koko riskinarviointimenettelyyn. EU-OSHAn vuonna 2009 kehittämä ja vuodesta 2010 käytössä ollut OiRA-ohjelmisto perustuu alankomaalaiseen helppokäyttöiseen RI&E-riskinarviointivälineeseen, joka on osoittautunut ilmeisen onnistuneeksi. 

EU-OSHAn OiRA-ohjelmiston avulla työmarkkinaosapuolet (työnantaja- ja työntekijäjärjestöt) ja kansalliset viranomaiset (ministeriöt, työsuojeluviranomaiset, työsuojelulaitokset jne.) voivat tuottaa alakohtaisia riskinarviointityökaluja pienyrityksille.

OiRA-hankkeen verkkosivustolla on päivitettyä tietoa hankkeesta (OiRA-kumppaneista sekä käytössä olevista tai lähiaikoina julkistettavista OiRA-työkaluista.

Mikä OiRAn tarkoitus on?

Riskinarviointi on työturvallisuuden ja työterveyden hallinnan perusta, ja se on olennaisen tärkeää terveellisen työpaikan luomisessa. 

EU-OSHA tukee OiRAn kautta kesäkuussa 2021 käynnistettyä työterveyttä ja -turvallisuutta koskevaa EU:n strategiakehystä 2021–2027. OiRAn tarkoitus on riskinarviointia helpottamalla saada yhä useampi mikrokokoinen ja pieni organisaatio arvioimaan riskejään ja parantamaan riskinarviointien laatua. OiRA-työkalujen avulla yritykset voivat aloittaa riskinarviointimenettelyn (tai parantaa sitä). OiRA-työkalut voivat parantaa yritysten kilpailukykyä, kun esimerkiksi ammattisairauksista johtuvat kustannukset pienenevät, onnettomuusriskit vähenevät minimiin, työolot paranevat ja organisaation suorituskyky tehostuu.

Miksi käyttää OiRAa?

Riskinarviointi on nykyään monille organisaatioille tuttua. Sadoilla tuhansilla työpaikoilla eri puolilla Eurooppaa arvioidaan riskejä niiden ehkäisemiseksi. Joillekin yrityksille ja erityisesti mikrokokoisille ja pienille organisaatioille riskinarviointi voi kuitenkin olla haastavaa. OiRA voi helpottaa riskinarviointia tarjoamalla organisaatioille resursseja, joita ne tarvitsevat selviytyäkseen tästä haasteesta.

OiRA-työkalujen käytöstä on monenlaisia hyötyjä organisaatioille:

 • maksuton käyttö
 • saatavilla verkossa
 • saatavilla myös mobiilisovelluksena
 • mukautettu eri toimialoille
 • voidaan tietyssä määrin mukauttaa yritysten erityisolosuhteisiin
 • työkalujen avulla on mahdollisuus laatia toimintasuunnitelma ja valita toimia ehdotettujen toimenpiteiden luettelosta

OiRAn toiminta

OiRA-menettelyssä on viisi keskeistä vaihetta:

 1. Valmistelu: vastaamalla muutamiin yksinkertaisiin kysymyksiin OiRAssa on mahdollista tietyssä määrin räätälöidä riskinarvioinnit yritysten erityispiirteisiin
 2. Tunnistaminen: tarkastellaan sellaisia työhön liittyviä asioita, jotka saattavat aiheuttaa vahinkoa, ja tunnistetaan työntekijät, jotka voivat altistua vaaroille
 3. Arviointi: tunnistetut riskit asetetaan tässä vaiheessa tärkeysjärjestykseen Priorisointi auttaa myöhemmin päättämään, mitkä toimenpiteet olisi toteutettava ensin
 4. Toimintasuunnitelma: työkalu auttaa laatimaan toimintasuunnitelman ja päättämään, miten riskit poistetaan tai miten niitä hallitaan
 5. Raportti: työkalu luo lopuksi automaattisesti raportin ja toimintasuunnitelman, jotka voidaan tulostaa ja/tai ladata ja joiden avulla riskinarviointiprosessin tulokset voidaan dokumentoida

OiRA-työkalun käyttö

Rekisteröitymiseen tarvitaan vain voimassa oleva sähköpostiosoite. Yksityishenkilöt tai organisaatiot voivat valita oman maan, toimialan ja yrityksen tarpeisiin sopivimman OiRA-työkalun. 

Tutustu OiRA-hankkeen verkkosivustolla oleviin OiRA-työkaluihin toimialoittain ja maittain.

Työmarkkinaosapuolten ja kansallisten viranomaisten osallistuminen

Kaikki OiRA-työkalut on luotu työmarkkinaosapuolten ja/tai kansallisten viranomaisten toimesta tai niiden myötävaikutuksella. OiRA-hankkeen verkkosivustolla on lisätietoja työmarkkinaosapuolille tai kansallisille laitoksille/viranomaisille siitä, miten ne voivat osallistua ja kehittää yhden tai useamman alakohtaisen OiRA-työkalun.