Napo – turvallisuutta hymy huulessa

Image
Napo — safety with a smile

Animaatioelokuvasarjan sankari Napo esittelee iloisesti ja keskustelua herättävästi työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyviä aiheita ja riskien ennaltaehkäisyä.

Napo on tyypillinen työntekijä millä tahansa alalla tai sektorilla. Hän altistuu työpaikalla usein yleisille vaaroille ja riskialttiille tilanteille. Hän osallistuu kuitenkin aktiivisesti riskien tunnistamiseen ja käytännöllisten ratkaisujen tarjoamiseen.

Naposta on nyt tullut Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston Terveellinen työ -kampanjoiden päälähettiläs, ja monet Napo-elokuvat liittyvät näihin kampanjoihin tai tukevat niitä. Napo esiintyy myös monissa kampanjan tärkeimmissä tapahtumissa.

Napo-elokuvat

Napo tähdittää yhdessä työtovereidensa kanssa monia mykkäelokuvia, joiden avulla kaikenikäiset erilaisista taustoista ja kulttuureista tulevat ihmiset voivat ymmärtää Napoa ja samastua häneen. Elokuvissa käsitellään monia erilaisia työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyviä aiheita, esimerkiksi seuraavia:

Uusia elokuvia tuotetaan säännöllisesti, kun aiheet on valittu. Elokuvat tuottaa Napo-konsortio, johon kuuluu pieni ryhmä työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyviä eurooppalaisia organisaatioita ja Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto.

Napo työpaikalla

Nämä verkossa olevat resurssit on suunniteltu auttamaan organisaatioita hyödyntämään Napo-elokuvia terveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä aiheista valistamiseksi. Lisäksi niillä pyritään samaan aikaan keskustelua organisaation oman henkilöstön tai toimitusketjun työntekijöiden keskuudessa. Elokuvat sopivat käytettäväksi myös ammatillisessa koulutuksessa.

Ensimmäisessä sarjassa, jonka nimi on ’Tietoa liikuntaelinsairauksista’, henkilöille ja organisaatioille annetaan mahdollisuus pohtia tuki- ja liikuntaelinsairauksia (tule-sairauksia), kuten selkäkipua, yläraajojen toimintahäiriöitä ja toistuvia rasitusvammoja, työntekijän elämän kaikista näkökohdista. Tällainen pohdinta voi auttaa organisaatioita kehittämään kattavia ratkaisuja tule-sairauksien vaikutusten vähentämiseksi. Tämä auttaa organisaatioita tarjoamaan tyydyttävän elämän työntekijöille, näiden perheille sekä yhteisöille.

Napo opettajille

Napo auttaa myös esittelemään työterveyttä ja työturvallisuutta peruskouluikäisille lapsille Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto on laatinut Napo-konsortion tuella työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvän verkkotyökalupakin opettajille. Tarjolla olevat opintopaketit sisältävät

  • tärkeimmät viestit ja oppimistavoitteet
  • toimintaideoita ja verkkoresurssit
  • näytteen 45 minuutin oppituntisuunnitelmista

Onnistuneen pilottijakson jälkeen näitä oppitunteja kehitetään ja levitetään koko Eurooppaan.

Napo-konsortio

Napo-elokuvien yhteenliittymä syntyi Euroopan työsuojeluvuoden 1992–1993 ja Euroopan komission järjestämien Euroopan elokuvafestivaalien yhteydessä.

Komissio tuki elokuvafestivaaleja siinä toivossa, että pystyttäisiin löytämään parhaimmat elokuvat, joita voitaisiin mukauttaa siten, että niitä voitaisiin käyttää kaikkialla Euroopan unionissa. Tämä osoittautui vaikeaksi. Monet elokuvat olivat kaupallisten tuotantoyhtiöiden tekemiä, eivätkä nämä halunneet luopua oikeuksistaan. Kulttuurierot aiheuttivat sen, että elokuvien kuvien, juonen ja olemuksen johdosta niitä oli vaikea mukauttaa ja siirtää kansallisten rajojen yli.

Vuoden 1995 Strasbourgin elokuvafestivaalien jälkeen neljä aktiivista viestinnän ammattilaista Ranskasta, Saksasta, Ruotsista ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta kokoontui yhteen keskustellakseen eri keinoista tilata ja tuottaa elokuva, jota käytettäisiin kaikkialla Euroopassa.

The Napo Consortium currently comprises eight members: AUVA (Austria), CIOP (Poland), DGUV (Germany), EU-OSHA (Bilbao, Spain), INAIL (Italy), INRS (France), SUVA (Switzerland) and TNO (Netherlands).

Napo-yhteenliittymään kuuluu tällä hetkellä kahdeksan jäsentä: AUVA (Itävalta), CIOP (Puola), DGUV (Saksa), EU-OSHA (Bilbao, Espanja), INAIL (Italia), INRS (Ranska), SUVA (Sveitsi) ja TNO (Alankomaat).