Ota yhteyttä

EU-OSHA laatii, kerää, analysoi ja levittää työturvallisuuteen ja -terveyteen liittyvää tietoa, ja sen tavoitteena on parantaa työsuojelua työpaikoilla kaikkialla EU:ssa.

Verkkosivustomme sisältö kokonaisuudessaan on haettavissa, ja sieltä saa kattavasti tietoa työsuojelukysymyksistä. Lisätietoa kannattaa etsiä viraston verkkosivustolta ja OSHwikistä.  

Jos et kuitenkaan löydä etsimiäsi tietoja, tarkista, löytyykö vastaus kysymykseesi jäljempänä olevasta Usein kysyttyjä kysymyksiä (FAQs) -osiosta, tai ota yhteyttä yhteydenottolomakkeella.

Yritämme vastata kahden viikon kuluessa, mikäli rajalliset resurssimme sallivat. Voit kirjoittaa meille millä tahansa EU:n virallisella kielellä, mutta huomaa, että vastaaminen saattaa viivästyä viestisi ja vastauksemme kääntämisen vuoksi. Englanninkielisiin viesteihin vastataan todennäköisesti nopeammin, koska koko viraston henkilöstö puhuu englantia. Pyrimme vastaamaan kysymyksiin mahdollisimman nopeasti.

Image
miribilla building

 

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto
12 Santiago de Compostela
(Edificio Miribilla), 5. kerros
E-48003 Bilbao, ESPANJA
sähköposti: information at osha dot europa dot eu

Miten tavoitat meidät

 

 

Brysselin yhteystoimisto
Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto,
Square de Meeûs 38/40,
1000 Bryssel, Belgia
Puh.: +32 2 401 68 59
faksi: +32 2 401 68 68
sähköpostiosoite: obrien at osha dot europa dot eu

 USEIN KYSYTTYÄ

Tietosuojaseloste viraston vierailijoille

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

 • 1. Mistä voin saada neuvontaa työsuojeluongelmiin?

  EU-OSHA on tiedottava elin, jonka verkkosivustolta voit löytää hyödyllisiä tietoja ja vinkkejä työperäisistä terveysongelmista, esimerkiksi stressistä, häirinnästä tai ihosairauksista.

  Valitettavasti EU-OSHA ei voi antaa yksittäisiin turvallisuus- ja terveystilanteisiin liittyviä neuvoja eikä puuttua mihinkään oikeustapaukseen tai paikallisten tai kansallisten viranomaisten toimintaan. Neuvommekin ottamaan yhteyttä kansalliseen koordinointikeskukseen.

  Siellä selvitetään kansallinen elin tai viranomainen, joka voi auttaa tapauksessasi.

 • 2. Miten voin hakea korvausta työtapaturmasta tai työperäisestä sairaudesta?

  Korvausjärjestelmät vaihtelevat jäsenvaltioittain ja riippuvat työskentelyalastasi, tehtävistäsi ja ammattiasemastasi. Jäsenvaltiokohtaisia tietoja voi löytää kansallisten koordinointikeskusten kautta, ja yleisiä tietoja Euroopan unionin kansalaisten elämästä ja työskentelystä ulkomailla voi löytää Euroopan komission kautta.

 • 3. Onko EU-OSHA vastuussa EU:n työterveyttä ja -turvallisuutta koskevista poliittisista aloitteista ja niiden täytäntöönpanosta?

  EU-OSHA on Euroopan unionin työterveydestä ja työturvallisuudesta tiedottava virasto. Viraston työ edistää Euroopan komission työterveyttä ja työturvallisuutta koskevaa strategiakehystä vuosiksi 2014–2020 ja muita asiaankuuluvia EU:n strategioita ja ohjelmia, muun muassa Eurooppa 2020 -strategiaa. EU-OSHA ei kuitenkaan osallistu Euroopan lainsäädännön tai politiikan kehittämiseen, sillä se on Euroopan komission tehtävä, eikä EU-OSHAlla ole velvoitetta tarkistaa työpaikkoja tai täytäntöönpanna Euroopan tai kansallista lainsäädäntöä.

 • 4. Mistä voin löytää EU:n tason tilastoja työtapaturmista ja työperäisistä sairauksista ja niihin liittyvistä kustannuksista?

  Tietoja tilastoista, kyselytutkimusten tuloksista ja muita hyödyllisiä linkkejä löytyy tämän verkkosivuston Kyselytutkimukset ja tilastot -osiosta. EU-OSHAn ESENER-tukimuksissa selvitetään, kuinka Euroopan työpaikoilla hallitaan terveyttä ja turvallisuutta käytännössä.

  Euroopan komissiolla on oma tilastotietopalvelu, Eurostat. Linkkejä, jotka voivat kiinnostaa sinua:

 • 5. Mistä löydän kansallisen tason tilastoja, standardeja ja lainsäädäntöä? Ovatko tiedot saatavilla EU:n eri kielillä?

  Joitakin tietoja työterveyttä ja -turvallisuutta koskevasta kansallisesta lainsäädännöstä löytyy sivustoltamme. Myös kansallinen koordinointikeskuksesi voi neuvoa, mistä saat lisäresursseja. Suuri osa kansallisen koordinointikeskuksen verkkosivustolla olevasta tiedosta on saatavilla kunkin maan kielellä. Lisäksi monet jäsenmaat tarjoavat joitakin tietoja englannin kielellä.

 • 6. Mistä saan tietoa Euroopan unionin turvallisuutta ja terveyttä koskevasta lainsäädännöstä?

  Tietoja EU:n työturvallisuutta ja -terveyttä koskevista direktiiveistä, ohjeista ja standardeista löytyy aihealueittain ryhmiteltynä tämän verkkosivuston Turvallisuutta ja terveyttä koskevaa lainsäädäntöä koskevasta osiosta. EU:n direktiivit kokonaisuudessaan kaikilla EU:n kielillä ja lisätietoa löytyy Euroopan komission Eur-Lex-verkkosivustolta.

  Kannattaa ottaa huomioon, että EU:n direktiiveissä on vähimmäisvaatimukset, ja jäsenvaltiot voivat hyväksyä tiukempia sääntöjä saattaessaan työturvallisuutta ja -terveyttä koskevia direktiivejä osaksi kansallista lainsäädäntöä, joten vaatimukset voivat vaihdella jäsenvaltioittain.

 • 7. Miten saan kopioita eurooppalaisia standardeja koskevista asiakirjoista?

  Eurooppalaisista standardeista vastaavien järjestöjen kansalliset jäsenet myyvät niitä kansallisina standardeina ja standardiluonnoksina. Lisätietoja saat Euroopan standardointikomiteasta.

 • 8. Miten saat kopioita EU-OSHAn tuottamista raporteista?

  Kaikki julkaisumme ovat saatavilla tämän verkkosivuston Julkaisut-osiossa. Niitä voi lukea ja ladata verkosta maksutta. Paperiversioita voi tilata EU Bookshopista.

 • 9. Voinko jäljentää EU-OSHAn tekemää materiaalia?

  Kyllä, jos mainitset EU-OSHAn seuraavasti:

  © Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA), [päivämäärä]. Jäljentäminen on sallittua, jos lähde mainitaan.

  Ota huomioon, että et saa muuttaa tekstin sisältöä tai kuvia ilman EU-OSHAn nimenomaista lupaa.

 • 10. Mistä saan tietoja koulutustarkoituksiin?

  Vaikka EU-OSHA ei tarjoa erityisesti koulutusta koskevia tietoja, asiaankuuluviin aiheisiin liittyviä tietoja voi löytää Aiheet-osiostamme, ja osa julkaisuistamme sisältää koulutusta koskevia tapaustutkimuksia. Lisäksi lyhyt PowerPoint-esitys, jota voi muokata koulutustarkoituksiin, löytyy osoitteesta https://es.slideshare.net/euosha/presentations

  Hyvää koulutusmateriaalia ovat lyhyet mykkäanimaatiot, joissa esiintyy hahmo nimeltä Napo; niitä voi ladata Napo-verkkosivustolta, ja ne tarjoavat kevyitä, keskustelua herättäviä esityksiä työterveys- ja turvallisuuteen liittyvistä aiheista. Napo opettajille on verkkokoulutusmoduuli turvallisuuteen ja terveyteen liittyvistä aiheista peruskouluja varten, ja se on myös saatavilla maksutta. 

  Lisäksi tietoja opettamisesta kouluissa ja lisäkoulutuksesta on saatavilla tämän verkkosivuston Työterveyden ja -turvallisuuden valtavirtaistaminen koulutuksessa -osiosta.

  Muita hyviä tietolähteitä ovat kansalliset koordinointikeskukset, Euroopan koulutussäätiö, Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) ja Euroopan työturvallisuuden ja -terveyden koulutusverkosto (ENETOSH ).

 • 11. Voiko EU-OSHA tukea tai mainostaa kaupallista tuotetta tai palvelua?

  Valitettavasti EU-OSHA ei voi tukea tai mainostaa mitään kaupallisia tuotteita tai palveluita.

 • 12. Voisiko EU-OSHA rahoittaa hankettani?

  Periaatteessa emme tarjoa taloudellista tukea ulkoisille hankkeille.

  Asiakirja ”EU:n rahoitusmahdollisuudet EU-OSHAn sidosryhmille” tarjoaa tietoa rahoituksesta EU:ssa työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvissä aiheissa. Lisäksi EU:n tarjoamia tukia ja lainoja koskeva yleiskatsaus on saatavilla Euroopan komission pääsihteeristöstä, ja julkisia hankintoja ja rahoitusta koskeva yleiskatsaus on saatavilla Euroopan komissiosta.

  Jos hankkeesi liittyy terveyteen ja turvallisuuteen kansallisella tasolla, kannattaa kääntyä kansallisen koordinointikeskuksen puoleen.