Terveellinen työ – Elämän eri vaiheissa, verkko-opas

Verkko-opas tarjoaa tietoa seuraavista aiheista:

  • työvoiman ikääntymisen hallinta
  • iän huomioon ottava riskinarviointi
  • terveyden edistäminen työpaikalla

sekä muista asiaan liittyvistä aiheista työnantajien, työsuojelun ammattilaisten, henkilöstöhallinnon ja työntekijöiden näkökulmasta.

Se sisältää myös tapaustutkimuksia ja sanaston, jossa selitetään yleisimpiä aiheeseen liittyviä termejä.

Verkko-opas