Terveellinen työ – Elämän eri vaiheissa, verkko-opas

Image

Terveellinen työ – Elämän eri vaiheissa -verkko-opas tarjoaa työpaikoille ikääntyvän työvoiman työterveyden ja -turvallisuuden hallintaa koskevaa tietoa ja tukea. Verkko-oppaan tarkoituksena on parantaa tietoisuutta ja lisätä tietoa työvoiman ikääntymisestä ja varsinaisesta ikääntymisprosessista ja sen vaikutuksista työpaikalla sekä tarjota käytännön ohjeita näihin haasteisiin vastaamiseksi.

Verkko-opas tarjoaa tietoa seuraavista aiheista:

  • työvoiman ikääntymisen hallinta
  • iän huomioon ottava riskinarviointi
  • terveyden edistäminen työpaikalla

sekä muista asiaan liittyvistä aiheista työnantajien, työsuojelun ammattilaisten, henkilöstöhallinnon ja työntekijöiden näkökulmasta.

Se sisältää myös tapaustutkimuksia ja sanaston, jossa selitetään yleisimpiä aiheeseen liittyviä termejä.

Verkko-opas