Seminaariraportit

Image
Seminar reports

Järjestämme ympäri vuoden monia tapahtumia osana tehtäväämme antaa valistusta ja jakaa tietoa, hyviä käytäntöjä ja neuvoja monille erilaisille yleisöille. Tapahtumiin kuuluu pieniä seminaareja, jotka kokoavat yhteen sidosryhmämme ja työterveyden ja työturvallisuuden asiantuntijat esittelemään julkaisujemme havaintoja ja keskustelemaan niistä, koordinaatiokeskustemme kanssa yhteistyössä järjestettäviä jäsenvaltion tason tapahtumia, symposiumeja ja laajoja kansainvälisen tason konferensseja, kuten maailmankongressi, sekä eurooppalaisia huippukokouksia, jotka järjestetään Terveellinen työ -kampanjoidemme lopuksi.

Meillä ei ole mahdollisuuksia kutsua kaikkia kiinnostuneita suurimpiinkaan tapahtumiimme, joten tämän osion tarkoituksena on tarjota mahdollisuus ”virtuaaliseen” osallistumiseen: osiossa on puhujien esitykset, yhteenveto kunkin esityksen jälkeen käydystä keskustelusta ja tapahtuman yleiset päätelmät. Yhteenvedot esitetään kaikilla EU:n virallisilla kielillä aina, kun resurssimme sen sallivat.

2014 - Seminars

2012 - Seminars