Johtajuus ja työntekijöiden osallistuminen

Image
Leadership and workers participation. Conductor leading a concert

Vahva, tehokas ja näkyvä johtajuus on ratkaisevan tärkeää hyvälle työterveydelle ja työturvallisuudelle. Hyvä työterveys ja työturvallisuus puolestaan ovat ratkaisevan tärkeitä yrityksen menestykselle.

Työntekijöiden suojeleminen tapaturmilta ja sairauksilta on lakisääteinen ja eettinen velvollisuus – ja sen lisäksi merkki todennäköisesti kasvavasta ja kukoistavasta liiketoiminnasta.

Riskien vähentäminen ylhäältä alaspäin

Yrityksen johtajat – ylemmät toimihenkilöt, johtajat ja/tai hallitus – pystyvät estämään työtapaturmia ja työperäisiä sairauksia. He voivat tehdä sen

 • sitoutumalla tehokkaaseen työsuojelun hallintastrategiaan ja tiedottamalla siitä
 • kehittämällä vakaita työsuojelun hallintajärjestelmiä
 • valvomalla kyseisten järjestelmien suorituskykyä
 • toimimalla hyvänä esimerkkinä noudattamalla kaikkia turvallisuusmenettelyjä koko ajan
 • motivoimalla henkilöstöä osallistumaan hyvän työsuojelun takaamiseen.

Huonon johtajuuden hinta

Työsuojelua koskeva tehoton tai olematon johtajuus voi aiheuttaa tapaturmia ja jopa kuolemantapauksia ja heikentää työntekijöiden henkistä ja fyysistä terveyttä. Se voi vahingoittaa yrityksen mainetta. Huono johtajuus voi itse asiassa aiheuttaa huomattavia kustannuksia esimerkiksi sairauspäivinä, hukattuna aikana ja korvausmaksuina.

Hyvällä työsuojelulla puolestaan

 • estetään tapaturmia ja sairauksia
 • lisätään tuottavuutta ja tehokkuutta
 • parannetaan työntekijöiden työmoraalia
 • autetaan yritystä saamaan uusia sopimuksia ja houkuttelemaan laadukkaita työntekijöitä.

Johtoaseman saavuttaminen työsuojelussa

Hyvää työsuojelujohtajuutta voi hyödyntää organisaatiossa joillakin yksinkertaisilla toimenpiteillä. Tässä on muutamia käytännön vinkkejä, jotka perustuvat Yhdistyneen kuningaskunnan työterveys- ja työsuojeluviranomaisen (HSE) laatimaan oppaaseen:

 • Tee säännöllisesti riskinarviointeja ja toimi niiden tulosten perusteella
 • Ota aina huomioon uusien työntekijöiden, prosessien ja työmenetelmien käyttöönoton työsuojeluvaikutukset.
 • Näkyvä johtajuus on tehokasta johtajuutta. Varmista, että johtajat käyvät säännöllisesti organisaation ”ruohonjuuritasolla” keskustelemassa työntekijöiden kanssa työsuojeluun liityvistä ongelmista ja niiden ratkaisuista.
 • Osoita sitoutumisesi varmistamalla, että työsuojeluasiat ovat aina hallituksen kokousten asialistalla.
 • Tarjoa kaikille johtajille työsuojelukoulutusta, jolla edistetään tietämystä työsuojelun arvosta.

Yhteistyö – työntekijöiden osallistaminen

Yksi hyvän työsuojelujohtajuuden tärkeimmistä tekijöistä on työntekijöiden ottaminen mukaan turvallisuustoimintaan. Työnantajilla on lakisääteinen velvollisuus kuulla työntekijöitä työsuojeluasioissa. Vähimmäisvaatimusten ylittämisestä on kuitenkin hyötyä. Työsuojelun hallinta onnistuu todennäköisemmin, jos sillä rohkaistaan työntekijöiden aktiivista osallistumista ja saadaan aikaan vuoropuhelua työntekijöiden ja johdon välillä.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto toteutti vuonna 2012 tästä aiheesta kaksivuotisen kampanjan nimeltä Terveellinen työ -kampanja 2012–2013: Yhteistyöllä riskit hallintaan.

Tämä kampanja huipentui vertailutapahtumaan, jossa kampanjakumppanit vaihtoivat esimerkkejä hyvistä käytännöistä ja jossa järjestettiin seminaareja eri aiheista, joita olivat muun muassa ”johtajuuskoulutus” ja ”organisaation työterveys- ja työturvallisuuskulttuuri”. Lue tapahtuman yhteenveto.