Heat at work – Guidance for workplaces

Työskentely kuumassa – ohjeita työpaikoille

Keywords:

Kuumuudesta johtuva stressi on riski sekä sisä- että ulkotiloissa työskenteleville työntekijöille kaikilla aloilla. Sen aiheuttama haitta riippuu työpaikasta, mutta myös yksilöllisistä tekijöistä, kuten iästä, terveydentilasta, sosioekonomisesta asemasta ja sukupuolesta. Kaikki tämä on otettava huomioon toimenpiteissä, joilla pyritään torjumaan ja lieventämään kuumuudessa työskentelyyn liittyviä riskejä.

Tässä oppaassa on käytännön tapoja – organisatorisia ja teknisiä – vähentää ja hallita riskiä työpaikoilla ja antaa valmiuksia sen käsittelyyn. Lisäksi siinä on tietoa toimista, joihin on ryhdyttävä, jos työntekijässä alkaa näkyä oireita, jotka viittaavat lämmöstä johtuviin terveysongelmiin.

Lataa in: bg | cs | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | it | lt | lv | mk | mt | nl | pl | pt | ro | sk | sl | sv |