Tieto- ja viestintätekniikan sekä työn digitalisaation kehitys

Developments in ICT and digitalisation of work

Euroopan digitaalisten sisämarkkinoiden luominen on yksi Euroopan komission kymmenestä prioriteetista.

EU-OSHAn ennakointihankkeessa  tarkastellaan digitaalitekniikassa tapahtuvan nopean kehityksen vaikutusta työhön, mukaan lukien tekoäly ja robotiikka, sekä sen mahdollista vaikutusta työterveyteen ja -turvallisuuteen. Hanke pyrkii tarjoamaan EU:n päättäjille, jäsenvaltioiden hallituksille, ammattiliitoille ja työnantajille niiden tarvitsemaa tietoa muutoksista digitaalitekniikassa, digitaalitekniikan vaikutuksesta työn luonteeseen ja työjärjestelyihin sekä sen mahdollisesti mukanaan tuomiin työsuojeluhaasteisiin.

Hankkeeseen liittyvät julkaisut

Seurantatutkimuksessa tarkastellaan lähemmin keskeisiä alueita ja haasteita 

Tutustu kaikkeen tieto- ja viestintätekniikan / digitalisaation sekä työsuojelun asiantuntija-aineistoon

Näiden toimien tulee tukea turvallisten ja terveellisten työpaikkojen varmistamista tulevaisuudessa EU:n älykkään, kestävän ja osallistava kasvun mukaisesti.