You are here

Julkaisut
07/11/2017

Työsuojelu verkkopohjaisessa alustataloudessa: Yhteenveto sääntelyn ja toimintapolitiikan kehittymisestä EU:ssa

Työsuojelu verkkopohjaisessa  alustataloudessa:  Yhteenveto sääntelyn ja  toimintapolitiikan kehittymisestä  EU:ssa

Verkkotalouden kasvu merkitsee haasteita työsuojelulle. Alustatyölle - työlle, joka suoritetaan verkkoalustoilla tai välitetään sellaisen kautta - on ominaista, että siihen liittyy hyvin monenlaisia työjärjestelyjä, kuten tilapäinen työ, yhdestä työnantajasta taloudellisesti riippuvainen itsenäinen ammatinharjoittaminen, urakkatyö, kotona tehtävä työ ja joukkoistettu työ.

Tässä raportissa kuvaillaan niitä työsuojeluriskejä, joita alustatyöstä voi aiheutua, käsitellään haasteita, joita verkkotalous merkitsee työsuojelun nykyisen sääntelyn näkökulmasta, ja esitetään esimerkkejä toimintalinjoista ja sääntelytoimenpiteistä, joita on toteutettu tai ollaan kehittämässä näiden riskien ja haasteiden käsittelemiseksi.

Downloadin:EN