Petosten ja eturistiriitojen ehkäiseminen

EU-OSHA on sitoutunut parantamaan petosten ehkäisemistä ja havaitsemista sekä petosten tutkinnan edellytyksiä, varmistamaan petosten asianmukaisen hyvityksen ja oikeasuhteisten ja varoittavien seuraamusten ennaltaehkäisevän vaikutuksen sekä noudattamaan asianmukaisia menettelyjä.

Petostenvastaiset

Tätä tarkoitusta varten virasto on laatinut kattavan petostentorjuntastrategian, jossa määritellään eri sidosryhmien velvoitteet.

Strategia noudattaa viraston varainhoitoasetusta (30 ja 111 artikla) ja toimielinten välisen työryhmän laatiman EU:n erillisvirastoihin sovellettavan yhteisen lähestymistavan jatkotoimia koskevan etenemissuunnitelman vaatimuksia.

Hyödyllisiä linkkejä

Eturistiriitojen ehkäiseminen ja hallinta

EU-OSHA sitoutuu varmistamaan päätöstensä ja julkaisemiensa tietojen luotettavuuden sekä edistämään vastuullisuutta ja sitoutumista omaan työssään ja toiminnassaan. Näistä syistä eturistiriitojen ehkäiseminen ja hallinta on tärkeää.

Nimittämisen yhteydessä ja joka neljäs vuosi jokainen hallintoneuvoston ja johtokunnan jäsen toimittaa sidonnaisuuksia koskevan ilmoituksen ja ilmoituksen eturistiriitojen puuttumisesta viraston eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa koskevien toimintaperiaatteiden mukaisesti. Niitä koskevat tiedot ovat saatavilla verkkosivustolla. Samat määräykset koskevat ulkoisia asiantuntijoita.

Avoimuuden varmistamiseksi pääjohtajan ja ylempien toimihenkilöiden ilmoitukset eturistiriitojen puuttumisesta ovat julkisia.

Hyödyllisiä linkkejä

Viraston eturistiriitojen hallintaa koskevat toimintaperiaatteet

Hallintoneuvoston, johtokunnan and neuvoa-antavien ryhmien jäsenten ilmoitukset eturistiriitojen puuttumisesta

Pääjohtajan ja ylempien toimihenkilöiden ilmoitukset eturistiriitojen puuttumisesta

Good Practices for the Management Board members at EU-OSHA