Osallistumiskriteerit

Terveellinen työ -kampanjan hyvän käytännön palkinnon hakuaika on umpeutunut.

Minkä tyyppisiä hyviä käytäntöjä voi ehdottaa?

Tuomarit ottavat huomioon vain todelliset esimerkit hyvistä käytännöistä, joissa työperäisen stressin ja psykososiaalisten riskien hallintajärjestelmät ovat tehokkaassa käytössä. Teoreettisia esimerkkejä ei oteta huomioon. Ehdotuksissa on osoitettava selkeästi, miten johto ja työntekijät ovat toimineet yhteistyössä työterveyshuollon ja työsuojeluasiantuntijoiden kanssa. Ehdokasesittelyssä tulee mainita:

 • työpaikan psykososiaalisten riskien perusteellisesta arvioinnista ja siihen perustuvista psykososiaalisia riskejä ehkäisevistä tai vähentävistä käytännön toimista, jotka on toteutettu osallistavalla tavalla;
 • työperäisen stressin vähentämisestä organisointitoimilla, joihin sisältyy ensimmäisen (riskien eliminointi), toisen (työntekijöiden suojaaminen riskeiltä, joita ei voida eliminoida) ja kolmannen (stressistä ja psykososiaalisista ongelmista kärsivien työntekijöiden auttaminen) asteen toimia;
 • organisointitoimista, jotka keskittyvät ylemmän johdon ja keskijohdon rooliin hyvän psykososiaalisen työympäristön luomisessa;
 • kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta työterveyden ja -turvallisuuden edistämiseen, myös psykososiaalisten riskien arviointiin ja hallintaan ja yleensä mielenterveyden edistämiseen työpaikalla;
 • käytännön työkalujen kehittämisestä ja käyttöön ottamisesta stressin ja psykososiaalisten riskien arviointiin ja hallintaan työpaikalla.

Mitä ehdotuksessa on voitava osoittaa?

Tuomarit arvioivat seuraavia seikkoja:

 • psykososiaalisten riskien ja työperäisten stressinhallintajärjestelmien on oltava aitoja ja tehokkaita
 • työpaikalla pyritään innovatiivisiin toimiin
 • toimet on toteutettu onnistuneesti
 • työterveys ja -turvallisuus ovat kohentuneet tosiasiallisesti ja todistettavasti
 • toimissa on otettu huomioon työntekijöiden erilaisuus
 • työntekijät ja heidän edustajansa osallistuvat aktiivisesti toimiin
 • toimien vaikutukset ovat pitkäaikaisia
 • toimia voidaan soveltaa muilla työpaikoilla (myös muissa jäsenvaltioissa ja pkyrityksissä)
 • toimet ovat tuoreita (joko uusia tai eivät laajalti julkistettuja).

Lisäksi toimien on täytettävä lainsäädännön vaatimukset jäsenvaltiossa, jossa ne on toteutettu, ja mieluiten mentävä näitä vähimmäisnormeja pidemmälle.Henkilöihin keskittyvissä esimerkeissä, kuten koulutuksessa, on myös osoitettava, miten ne liittyvät laajempaan psykososiaalisten riskien hallintaan työpaikalla.

Hyvän käytännön esimerkkien tarkoituksena ei saa olla ainoastaan kaupallisen voiton tavoittelu. Tämä koskee tuotteita, välineitä tai palveluja, joita markkinoidaan tai voidaan markkinoida.

Ketkä voivat osallistua?

Ehdotuksia hyvän käytännön esimerkeiksi voivat esittää kaikki EU:n jäsenvaltioiden, ehdokasmaiden, mahdollisten ehdokasmaiden ja EFTA-maiden yritykset tai organisaatiot, kuten

 • julkisen hallinnon työpaikat ja yksittäiset yritykset
 • tuotteiden, laitteiden tai henkilöstön toimitusketjussa toimivat yritykset tai organisaatiot
 • koulutuksen tarjoajat ja koulutusyhteisöt
 • työnantaja- ja toimialajärjestöt, ammattiliitot ja kansalaisjärjestöt
 • työterveys- ja työturvallisuusriskien ehkäisyyn keskittyvät alueelliset tai paikalliset organisaatiot, vakuutuspalvelujen tarjoajat ja muut alan organisaatiot
 • Terveellinen työ – stressi hallinnassa! -kampanjan viralliset kumppanit.

Kilpailuun osallistuminen

Hyvän käytännön palkintoja koordinoi kansallisella tasolla viraston koordinaatiokeskusten verkosto (https://www.healthy-workplaces.eu/fops). Koordinaatiokeskuksilta saat lisätietoja siitä, kuinka voit osallistua kilpailuun.

Ehdotusten arvioinnin jälkeen kussakin maassa valitaan kansalliset voittajat, jotka sitten nimetään Euroopan laajuiseen kilpailuun lopullisten voittajien valitsemiseksi.

Kansainväliset tai yleiseurooppalaiset organisaatiot, jotka toimivat Terveellinen työ – stressi hallinnassa! -kampanjan virallisina kumppaneina, voivat lähettää ehdotuksensa suoraan virastolle.

Tarkempia tietoja Euroopan laajuiseen kilpailuun osallistumisesta saa osoitteesta gpa [at] healthy-workplaces [dot] eu

Lisätietoa on esitteessä hyvien käytäntöjen kilpailusta 2014-2015.