Kohokohtia

12/07/2018
EU-OSHA on nyt maailmanlaajuisen Vision Zero -kampanjan virallinen kumppani ja auttaa levittämään viestiä, että jokainen työtapaturma ja työperäinen sairaus tai haitta on ehkäistävissä, jos oikeat toimenpiteet...
02/07/2018
Itävallan ”vihreä puheenjohtajakausi” edistää kestävyyttä ja keskittyy kolmeen EU:n laajuiseen aihealueeseen: turvallisuus ja muuttoliike; vaurauden ja kilpailukyvyn turvaaminen digitalisoinnin avulla sekä...
29/06/2018
EU-OSHAn vuorovaikutteisen riskinarviointitoiminnan ( OiRA ) puitteissa Italian työvoima- ja sosiaalipolitiikan ministeriö on hiljattain sisällyttänyt OiRA-työkalun kansalliseen työsuojelulainsäädäntöönsä ( 9...
26/06/2018
EU-OSHA on tyytyväinen voidessaan taas luottaa siihen, että suuri määrä virallisia kampanjakumppaneita ja mediakumppaneita liittyy sen vuosien 2018–2019 kampanjaan Terveellinen työ – tunnista ja hallitse...
Suositellut lähteet