Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut
Siirry sisältöön. Hae UKK Ohjeita Virastosta

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto

Valitse kieli:

Viraston verkosto
Loading
Sijainti: Pääsivu

Parrasvalossa

Riian palkintojuhlassa esillä erinomaisia tapoja hallita työperäistä stressiä

27.04.2015

Riiassa pidettiin kansainvälisen työturvallisuuspäivän aattona 27. huhtikuuta 2015 terveellistä työtä koskevien hyvien käytäntöjen palkintojuhla puheenjohtajavaltio Latvian isännöimässä työterveys- ja työturvallisuuskonferenssissa. Tilaisuuteen osallistui erikokoisia ja eri aloja edustavia organisaatioita kaikkialta Euroopasta, ja siinä palkittiin 11 innovatiivista ja erinomaista esimerkkiä psykososiaalisten riskien ja stressin hallinnasta. Palkinnot auttavat osoittamaan Terveellinen työ – stressi hallinnassa -kampanja onnistumista työpaikoilla.

 

Lisää…

28. huhtikuuta - työsuojelun tärkeä päivämäärä

23.04.2015

Liity mukaan luomaan ennaltaehkäisevää työsuojelukulttuuria on Kansainvälisen työjärjestön (ILO) järjestämän maailman työsuojelupäivän aiheena.
ILOn mukaan kansallinen työsuojelukulttuuri merkitsee turvallista ja terveyden kannalta hyvää työympäristöä koskevan oikeuden kunnioittamista kaikilla tasoilla ja sitä, että hallitukset, työnantajat ja työntekijät osallistuvat aktiivisesti turvallisen ja terveyden kannalta hyvän työympäristön varmistamiseen määriteltyjen oikeuksien ja velvollisuuksien järjestelmän kautta ja että ennaltaehkäysyn periaatetta pidetään ensisijaisena.
 

Lisää…

OSHwiki-artikkeli "Towards an occupational safety and health culture"

15.04.2015

Tämän kuukauden OSHwiki-artikkelissa tarkastellaan organisaatiokulttuuria, joka on hyvin tärkeä asia työsuojelun kannalta. Artikkelin mukaan organisaatiokulttuurilla tarkoitetaan organisaation yhteisiä arvoja, normeja, näkemyksiä ja tabuja, jotka vaikuttavat työprosesseihin, käsityksiin sekä työsuojeluriskien ymmärtämiseen ja käsittelyyn.

Siten investointi sellaisen yrityskulttuurin kehittämiseen, jossa arvostetaan terveyttä ja turvallisuutta, ei ole merkittävää vain organisaation kannalta. Se kuuluu myös Euroopan unionin ja muiden kansainvälisten organisaatioiden, kuten Kansainvälisen työjärjestön (ILO) prioriteetteihin. ILOn Maailman työsuojelupäivä 2015 on omistettu tälle samalle aiheelle, ja sloganissaan se kehottaa liittymään mukaan ennaltaehkäisevän työsuojelukulttuurin luomiseen.

 

Lisää…

EU-OSHAn työsuojelujulkaisujen maksuton verkkotietokanta

07.04.2015

Oletko kiinnostunut työsuojelutiedon tietoresursseista? Julkaisukokoelmissamme on aineistoa perusteellisista tutkimusraporteista aihekohtaisiin e-facts-tiedotteisiin, jotka on tarkoitettu työpaikalla hyödynnettäviksi. Kaiken voi ladata maksutta. Voit tehdä kirjastossa hakuja kielen, aiheen tai hakusanan perusteella ja saada runsaasti osumia monikielisiin julkaisuihin työsuojelun tärkeimmiltä aloilta ja pääaiheista.

Siirry julkaisuosioomme

 

Lisää…

Keskipisteessä

Terveellinen työ -kampanja 2014 - 2015

Psykososiaalisia riskejä esiintyy kaikilla työpaikoilla, ja työntekijöiden kokeman stressin määrä on merkittävä työympäristön laatuun vaikuttava tekijä.

Ikääntyviä työntekijöitä koskeva parlamentin hanke

Euroopan parlamentin ikääntyneiden työntekijöiden työturvallisuutta ja työterveyttä koskeva hanke

Napo: Turvallisuutta pilke silmäkulmassa

Tutustu tavalliseen työntekijään, joka on myös elokuvatähti. Napo on piirretty työelämän sankari, jonka mykät elokuvat puhuttelevat yhtä lailla nuoria kuin aikuisia työntekijöitä.

ESENER: Eurooppalainen kyselytutkimus yrityksille uusista ja syntymässä olevista riskeistä

Ota selvää, miten johtajat ja työntekijöiden edustajat koko Euroopassa saavat työterveys- ja työturvallisuusriskit hallintaan työpaikoillaan.

OiRA: Vuorovaikutteinen riskinarviointiprojekti verkossa

Tutustu maksuttomaan verkkosovellukseemme. Sen avulla kasvava joukko verkkokumppaneita voi tehdä itselleen mikrokokoisten ja pienten yritysten riskinarviointivälineen.