Kohokohtia

20/02/2019
EU-OSHA on tyytyväinen saadessaan uuden perustamisasetuksen, joka astuu voimaan 20. helmikuuta 2019. Uudessa asetuksessa tunnustetaan EU-OSHAn keskeinen asema Euroopan kehittämisessä turvallisemmaksi ja...
14/02/2019
Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto pohtii 25-vuotisjuhlavuonnaan vuoden 1989 työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä koskevan puitedirektiivin merkitystä ja odottaa innolla pääsevänsä tukemaan...
12/02/2019
Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto on aloittanut yhteistyön Euroopan kampaamoalan kanssa ja tuottanut uuden videon, jossa kerrotaan, miten työsuojeluriskejä voidaan vähentää vuorovaikutteisen OiRA-...
07/02/2019
EU-OSHAlta vuorovaikutteinen infografiikka, jonka tarkoituksena on tukea Terveellinen työ – tunnista ja hallitse kemialliset tekijät -kampanjaa. Infografiikan avulla käyttäjät saavat tietoa ja lukuja...
Suositellut lähteet