Kehittyvien riskien tunnistaminen

©EU-OSHA/Filip De Smet

Alakohtaisia riskinarviointityökaluja mikro- ja pienyrityksille.

© EU-OSHA / Photo Competition 2009 / Paolo Zitti

Kohokohtia

16/01/2020
Jatkuvasti muuttuva työelämä tuo mukanaan uusia riskejä työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. Meidän onkin kommunikoitava ja jaettava hyviä käytäntöjä yritysten ja jäsenvaltioiden kesken yrittäen...

Source: Eiffage Infrastructures

09/01/2020
The French road construction and maintenance company Eiffage Infrastructure received a Good Practice Award 2018-19 for developing a system that removes completely the risks of workers and the environment...
03/01/2020
Kroatian pyrkimyksenä on edistää ”vahvaa Eurooppaa haasteiden maailmassa” sen 1. tammikuuta 2020 alkaneen EU:n neuvoston puheenjohtajuuden aikana. Kroatia on puheenjohtajavaltiona sitoutunut vahvistamaan...