Kohokohtia

25/05/2018
Millaisia vaikeuksia syövästä selvinneet kohtaavat töihin palatessaan? Millaisia ongelmia heidän työnantajansa voivat kohdata? Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tutkimuksen tavoitteena on vastata...
22/05/2018
Yksi monista vuosien 2018–2019 Terveellinen työ -kampanjan resursseista on EU-OSHAn verkkotyökalu vaarallisista aineista ja kemikaaleista. Sen tarkoituksena on tarjota yrityksille niiden tarvitsemaa tietoa ja...
18/05/2018
EU-OSHAn työperäisiä sairauksia koskevan hankkeen yhteydessä järjestettiin työpaja työperäisten sairauksien tunnistamiseen EU:ssa tarkoitetuista valmius- ja valvontajärjestelmistä. Siihen osallistui alan...
15/05/2018
Animaatiofilmissä Napo ja pöly työpaikoilla esitellään joitakin tilanteita työpaikoilla, joissa työntekijät voivat altistua puu-, metalli- tai jauhopölylle tai muun tyyppiselle pölylle. Terveellinen työ -...
Suositellut lähteet