Työkalut ja resurssit

Täällä ovat kaikki viraston keskeiset resurssit työsuojeluriskeistä valistamista ja niiden hallintaa varten.

OiRA, joka yksinkertaistaa turvallisuus- ja terveysriskien arviointia ja hallintaa työpaikalla; OSHwiki, joka on kattava tietolähde kaikista työsuojeluun liittyvistä näkökohdista; sähköiset oppaat, joista saadaan ohjeita työsuojelun hallintaan; infografiikka; kampanjan työkalupakki; Napo-elokuvat ja opettajien Napo-aineisto; tietojen visualisoinnin työkalut ja muut käytännön työkalut ja ohjeet.