Oikeudellinen huomautus

Vastuuvapauslauseke

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto pitää tätä verkkosivustoa yllä, jotta kansalaiset voivat tutustua paremmin sen toimintaa koskeviin tietoihin ja saada tietoa työterveydestä ja työturvallisuudesta. Pyrimme pitämään tiedot ajan tasalla ja täsmällisinä. Jos meille ilmoitetaan virheistä, yritämme korjata ne. Virastolla ei kuitenkaan ole vastuuta tai vastuuvelvollisuutta sivuston sisältämistä tiedoista.

Nämä tiedot

  • ovat luonteeltaan yleisiä, eikä niitä ole tarkoitettu tietyn henkilön tai yhteisön erityisolosuhteiden käsittelyyn
  • eivät välttämättä ole kattavia, täydellisiä, täsmällisiä tai ajan tasalla
  • liittyvät joskus ulkoisiin sivustoihin, joita virasto ei valvo ja joista virasto ei ole vastuussa
  • eivät ole ammatillisia tai oikeudellisia neuvoja (jos tarvitset erityisneuvontaa, sinun on aina otettava yhteyttä asianmukaiseen pätevään ammattilaiseen).

Pyrimme vähentämään mahdollisimman paljon teknisten virheiden aiheuttamia häiriöitä. Jotkin sivustomme tilastot tai tiedot on kuitenkin voitu luoda tai järjestää tiedostoihin tai muotoihin, jotka eivät ole virheettömiä, emmekä voi taata, että palvelumme ei keskeydy tai että kyseiset ongelmat eivät muutoin vaikuta siihen. Virasto ei ole vastuussa tällaisista ongelmista, jotka johtuvat tämän sivuston tai siihen liittyvien ulkoisten sivustojen käytöstä.

Tämän vastuuvapauslausekkeen tarkoituksena ei ole rajoittaa viraston vastuuvapautta, jos sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä esitettyjä vaatimuksia on rikottu, eikä poistaa sen vastuuvapautta asioissa, joita ei voi sulkea pois kyseisen lainsäädännön nojalla.

Käännöksen on tehnyt Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CdT, Luxemburg) alkuperäisen englanninkielisen tekstin perusteella.

 

Ilmoitus tekijänoikeudesta

© Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

Toisintaminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan, ellei toisin ole mainittu.
Jos teksti- ja multimediatietojen (ääni, kuvat, ohjelmistot jne.) toisintamista tai käyttöä varten tarvitaan viraston etukäteen antama lupa, kyseisellä luvalla peruutetaan edellä mainittu yleinen lupa, ja siinä ilmoitetaan selkeästi mahdolliset käyttörajoitukset.