Työperäinen syöpä

Yksi suurimmista terveysongelmista työpaikoilla Euroopassa ja myös koko maailmassa on  työperäinen syöpä. Se aiheuttaa arviolta  53 % kaikista työperäisistä kuolemista  EU:ssa ja muissa kehittyneissä maissa.  Karsinogeeneja koskevan edistymissuunnitelman mukaan EU:ssa esiintyy vuosittain noin 120 000 työperäistä syöpätapausta karsinogeeneille työssä altistumisen tuloksena, ja ne johtavat noin 80 000 kuolemaan  vuodessa.

Säteily, stressi ja muut tekijät, jotka liittyvät työn organisointiin ja työoloihin, on myös yhdistetty työperäiseen syöpään. Lisäksi on alettu saada näyttöä siitä, että työperäinen altistuminen hormonitoimintaa häiritseville aineille (esim. jotkin tuholaismyrkyt) tai nanomateriaaleille saattaa aiheuttaa syöpää.

Nämä hälyttävät tilastotiedot ovat johtaneet toimiin. Euroopan komissio on sitoutunut uudessa työsuojelualoitteessaan suojelemaan työntekijöitä työperäiseltä syövältä. Osana tätä tavoitetta karsinogeeneja ja mutageeneja koskevaa direktiiviä tarkistetaan siten, että siinä asetetaan altistusrajat yleisille syöpää aiheuttaville kemikaaleille Euroopan työpaikoilla.