Työperäinen syöpä

Monia työsuojelualaa koskevia yhteisön toimia on hyväksytty Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 153 artiklan nojalla. EU:n direktiivit ovat oikeudellisesti sitovia, ja jäsenvaltioiden on saatettava ne osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Säteily, stressi ja muut tekijät, jotka liittyvät työn organisointiin ja työoloihin, on myös yhdistetty työperäiseen syöpään. Lisäksi on alettu saada näyttöä siitä, että työperäinen altistuminen hormonitoimintaa häiritseville aineille (esim. jotkin tuholaismyrkyt) tai nanomateriaaleille saattaa aiheuttaa syöpää.

Nämä hälyttävät tilastotiedot ovat johtaneet toimiin. Euroopan komissio on sitoutunut vuonna 2017 työsuojelualoitteessaan suojelemaan työntekijöitä työperäiseltä syövältä. Tämä tavoite on saavutettu osittain tarkistamalla karsinogeeneja ja mutageeneja koskevaa direktiiviä siten, että siinä asetetaan altistusrajat yleisille syöpää aiheuttaville kemikaaleille eurooppalaisilla työpaikoilla.

Tutustu hankkeeseemme: Työntekijöiden altistusta syövän riskitekijöille Euroopassa koskeva kyselytutkimus