Työperäinen syöpä

Yksi suurimmista terveysongelmista työpaikoilla Euroopassa ja koko maailmassa on työperäinen syöpä. Vuonna 2015 se aiheutti arviolta 53 prosenttia kaikista työperäisistä kuolemantapauksista EU:ssa ja muissa kehittyneissä maissa. Vuonna 2016 julkaistun karsinogeenejä koskevan etenemissuunnitelman mukaan EU:ssa tulee esiin vuosittain noin 120 000 työperäistä syöpätapausta, jotka johtuvat altistumisesta karsinogeeneille ja johtavat vuosittain noin 80 000 kuolemantapaukseen.

Säteily, stressi ja muut tekijät, jotka liittyvät työn organisointiin ja työoloihin, on myös yhdistetty työperäiseen syöpään. Lisäksi on alettu saada näyttöä siitä, että työperäinen altistuminen hormonitoimintaa häiritseville aineille (esim. jotkin tuholaismyrkyt) tai nanomateriaaleille saattaa aiheuttaa syöpää.

Nämä hälyttävät tilastotiedot ovat johtaneet toimiin. Euroopan komissio on sitoutunut vuonna 2017 työsuojelualoitteessaan suojelemaan työntekijöitä työperäiseltä syövältä. Tämä tavoite on saavutettu osittain tarkistamalla karsinogeeneja ja mutageeneja koskevaa direktiiviä siten, että siinä asetetaan altistusrajat yleisille syöpää aiheuttaville kemikaaleille eurooppalaisilla työpaikoilla.

Tutustu hankkeeseemme: Työntekijöiden altistusta syövän riskitekijöille Euroopassa koskeva kyselytutkimus