EU-OSHAn sanastot

EU-OSHAn monikieliset sanastot koostuvat työsuojelutermeistä, jotka on ryhmitelty osa-alueittain. Termit esitetään aakkosjärjestyksessä, ja niiden yhteydessä on myös termin määritelmä.

EU-OSHA laatinut sanastot osana Terveellinen työ -tiedotuskampanjoita, jotta varmistettaisiin kampanjoihin liittyvien keskeisten käsitteiden yhdenmukainen käyttö. Ne sisältävät hyöyllistä sanastoa sekä alan käytetyimpien käsitteiden määritelmiä.