Työterveyden ja työturvallisuuden valtavirtaistaminen opetuksessa

Image
Mainstreaming OSH into education. Two kids wearing ear protection headsets

Työterveyden ja työturvallisuuden valtavirtaistaminen – tai sisällyttäminen – opetukseen tarkoittaa, että se liitetään järjestelmällisesti oppitunteihin. Parhaassa tapauksessa siitä tulee osa oppilaiden, vanhempien ja henkilöstön jokapäiväistä elämää.

Jos lapsille annetaan opetusta terveydestä ja turvallisuudesta samalla, kun he oppivat lukemaan ja kirjoittamaan, siitä tulee luonnollinen osa heidän työtään, leikkiään ja elämäänsä. Heille kehittyy turvallisuuteen ja terveyteen hyvä asenne, joka kestää koko heidän työelämänsä ajan.

Aloita nuorena, pysy turvassa: onnistunut työsuojelun opetus

Työsuojelu on parasta sisällyttää eri aiheisiin sen sijaan, että sitä opetettaisiin erillisenä aiheena. Toimintaan perustuva oppiminen ja tosielämän esimerkit auttavat selkeän viestin välittämisessä lapsille ja nuorille. Tärkeimpiä viestejä voidaan toistaa eri tavoilla eri ikäryhmille peruskoulusta ammattikouluun.

Koko koulun kattava lähestymistapa on ihanteellinen malli. Työterveyden ja työturvallisuuden sisällyttäminen korkeakoulutukseen on vaikeampaa ja heikommin kehittynyttä, erityisesti yliopistoissa. Samaa ”koko laitoksen kattavaa” mallia kuitenkin sovelletaan. Verkostoituminen ja yhteistyö työsuojeluviranomaisten kanssa ovat onnistuneen sisällyttämisen keskeisiä tekijöitä.

Työterveyden ja työturvallisuuden sisällyttäminen kouluelämään

Koko koulun kattavassa lähestymistavassa yhdistetään opetus ja koulun hallinto. Oppilaat ja henkilöstö pyrkivät yhteistyössä tekemään koulusta turvallisen ja terveellisen työ- ja opiskelupaikan

 • riskikoulutuksella ja työterveyden ja työturvallisuuden hallinnalla, esimerkiksi ottamalla oppilaat mukaan vaarojen tunnistamiseen
 • terveyskoulutuksella ja terveyden edistämisellä, esimerkiksi terveellistä koulua koskevilla aloitteilla
 • edistämällä kaikkien ihmisarvoista kohtelua ja kunnioitusta, esimerkiksi kiusaamisen vastaisilla kampanjoilla
 • pitämällä huolta ympäristöstä, esimerkiksi uudelleenkäytöllä ja kierrätyksellä.

Vinkkejä onnistuneeseen sisällyttämiseen

Tapaustutkimuksista on opittu, miten koko koulun kattava lähestymistapa saadaan toimimaan:

 • rehtorin on johdettava henkilöstön ja oppilaiden motivointia
 • oppilaat, vanhemmat ja henkilöstö on saatava mukaan
 • on tarjottava käytännön tukea ja työkaluja; ”
  Napo opettajille
  ” -väline on ollut tässä hyödyllinen
 • on koulutettava opettajia
 • koulujen on verkostoiduttava
 • työsuojeluviranomaisten ja opetusviranomaisten on tehtävä yhteistyötä
 • on oltava käytännöllinen ja yhdistettävä riskikoulutus opetettaviin aineisiin.

Lisätietoa: