Työpaikat

EU-OSHAssa työntekijät pääsevät nauttimaan innostavasta ja monikulttuurisesta työympäristöstä. Toimistomme sijaitsee rikkaasta kulttuurielämästään tunnetussa Bilbaossa.

EU-OSHAssa on monenlaisia toimenkuvia, mutta kaikilla meidän työntekijöillämme – projektipäälliköistä tiedottajiin ja hallintovirkamiehiin – on taitoja, halua ja intoa, joita me tarvitsemme tehdäksemme Euroopasta turvallisemman, terveellisemmän ja tuottavamman työskentelypaikan.

Lue lisää työmahdollisuuksista EU-elimissä EU:n henkilöstövalintatoimiston (EPSO) verkkosivustolta.

 

Keitä palkkaamme

EU-OSHAn tarjoamat työpaikat ovat avoimia Euroopan unionin 28 jäsenvaltion sekä Islannin, Liechtensteinin ja Norjan (ETA-sopimuksen allekirjoittaneet valtiot) kansalaisille.

EU-OSHA tarjoaa työnantajana kaikille yhtäläiset mahdollisuudet. Työnhakijoita kohdellaan yhdenvertaisesti sukupuoleen, ihonväriin, rotuun, etniseen tai yhteiskunnalliseen taustaan, geneettisiin ominaisuuksiin, kieleen, uskontoon tai vakaumukseen, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, varallisuuteen, syntyperään, vammaisuuteen, kansallisuuteen, ikään, sukupuoliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin katsomatta.

Lue EU-OSHA:n tietosuojaseloste.

Varasijalistat

Varallaololuettelo laaditaan hakijoista, jotka on kutsuttu haastatteluun avoimia paikkoja koskevan palvelukseenottomenettelyn yhteydessä ja jotka ovat saaneet parhaat kokonaispisteet. Varallaololuetteloon merkityille hakijoille voidaan tarjota työsopimusta ilman myöhempää valintamenettelyä.

Joidenkin sopimussuhteisille toimihenkilöille varattujen toimien kohdalla EU-OSHA voi käyttää EPSOn tietokantaa.

Avoimet työpaikat

Vacancies - Evaluation underway

Täytetyt toimet

Avoimet hakemukset

EU-OSHAan saapuu valtavasti avoimia hakemuksia, joten niitä ei valitettavasti pystytä tutkimaan tarkemmin. EU-OSHA suositteleekin, että hakemus lähetetään ainoastaan vastauksena tiettyyn työpaikkailmoitukseen tai julkaistuun palvelukseenottomenettelyyn.

Kannattaa huomata, ettei EU-OSHA ilmoita avointen hakemusten tai harjoittelupaikkaa koskevien pyyntöjen vastanottamisesta eikä vastaa niihin.

Enquiries

Tiedustelut voi osoittaa rekrytoinnista vastaavalle henkilöstöosastolle osoitteessa osha.europa.eu.

Kirjeitse tehtävät tiedustelut on lähetettävä seuraavaan osoitteeseen: European Agency for Safety and Health at Work,  Edificio Miribilla, c) Santiago de Compostela 12 - 48003 Bilbao, Spain