You are here

Elokuvan arvosteluperusteet

Elokuvan tulee käsitellä riskejä, joille ihmiset altistuvat työpaikallaan (esimerkiksi fyysisiä, kemiallisia, mekaanisia tai psykososiaalisia riskejä). Elokuvassa voidaan tarkastella myös työntekijöiden oikeuksia, työsuojelua työpaikalla tai poliittisten ja taloudellisten muutosten vaikutusta siihen, miten työskentelemme. Elokuvassa voidaan keskittyä myös aloihin, joilla on merkittävä vaikutus Euroopan taloudelliseen, kulttuuriseen ja poliittiseen elämään (esimerkiksi koulutukseen, maatalouteen, rakennusalaan tai terveydenhuoltoon), tai erityisiä haasteita kohtaaviin ryhmiin, kuten siirtotyöläisiin, naisiin, vammaisiin, nuoriin tai ikääntyneisiin työntekijöihin.

Terveellinen työ -elokuvapalkinto myönnetään luovalle ja taiteelliselle dokumentille, joka kannustaa Euroopan kansalaisia pohtimaan työsuojelun merkitystä ja keskustelemaan siitä. Elokuvassa tulee olla erityinen näkökulma, joka vakuuttaa tuomariston mukaansatempaavalla kerronnalla, vahvoilla henkilöhahmoilla sekä erinomaisilla elokuvan tekemisen taidoilla etenkin kameratyöskentelyn, äänen ja leikkauksen osalta. 

Terveellinen työ -elokuvapalkinnon voittajan on annettava EU-OSHAlle maksutta oikeus

  • esittää voittaneesta elokuvasta enintään viiden minuutin mittainen esittelyfilmi tai ote sekä kuvia EU-OSHAn verkkosivustolla, lehdistötiedotteissa tai EU-OSHAn uutiskirjeessä
  • esittää voittaneen elokuvan esittelyfilmi kokonaisuudessaan EU-OSHAn järjestämissä tilaisuuksissa, jotka eivät ole julkisia eivätkä kaupallisia, sekä sen kansallisten koordinointikeskusten verkostossa EU:n 28 jäsenvaltiossa, Euroopan talousalueella sekä ehdokasvaltioissa ja mahdollisissa ehdokasvaltioissa
  • tuottaa voittaneesta elokuvasta 1 000 DVD-levyä ja tekstitys tietyillä eurooppalaisilla kielillä, ja lisäksi voittajan on annettava EU-OSHAlle ei-yksinomainen, ei-kaupallinen ja ei teatterilevitykseen tarkoitettu lupa jakaa DVD-levyjä edellä mainitussa verkostossa ja muille virallisille kumppaneille.

Voittaneen elokuvan tekijät tai oikeudenomistajat voivat hankkia tekstitysten oikeudet maksutta myöhempää käyttöä varten. Tuhannesta DVD-levystä 200 kappaletta varataan elokuvantekijöille/oikeudenomistajille niiden omiin markkinointitarpeisiin. Palkinnonsaajan on keskusteltava muista yksityiskohdista EU-OSHAn kanssa.