Sähköinen opas stressin ja psykososiaalisten riskien hallintaan

Image
E-guide to managing stress and psychosocial risks

Tällä sähköisellä oppaalla pyritään vastaamaan sellaisten pienyritysten työnantajien ja niissä työskentelevien ihmisten tarpeisiin, jotka alkavat käsitellä työpaikan psykososiaalisia riskejä ja jotka tarvitsevat alkuvaiheessa ohjausta, muun muassa

  • yksinkertaisia selityksiä työperäisestä stressistä ja psykososiaalisista riskeistä
  • tietoa vaikutuksista yrityksiin ja työntekijöihin
  • käytännön esimerkkejä siitä, miten psykososiaalisia riskejä ehkäistään ja käsitellään