OSHVET-hanke: työterveys ja -turvallisuus ammatillisessa koulutuksessa

Image by OKNord from Pixabay

EU-OSHAn OSHVET-hankkeen tavoitteena on lisätä opettajien ja opiskelijoiden tietoisuutta työterveyden ja -turvallisuuden merkityksestä ammatillisessa koulutuksessa sekä tarjota käytännöllisiä tietoja ja resursseja alueellisesti ja kansallisesti EU:n, EFTAn ja liittymisneuvotteluja käyvien maiden alueella.

Tehokasta viestintää: Euroopan laajuiset yhteistyökumppanit ja kansalliset lähettiläät

Hankkeen tavoitteena on rakentaa kattava verkosto hyödyntäen EU-OSHAn olemassa olevia kansallisia koordinointikeskuksia ja eurooppalaisia kumppanuusorganisaatioita, kuten Eurooppalaista ammatillisen koulutuksen oppilaitosten järjestöä (EVBB) ja Eurooppalaisen teknillisen ja ammatillisen koulutuksen foorumia (EfVET).

Jokaisessa maassa EVBB:n ja EfVETin nimeämät OSHVET-lähettiläät vastaavat kansallisten koordinointikeskusten tukemina hanketoimien koordinoinnista ja toiminnan edistämisestä verkostoissaan ja kansallisissa ammatillisen koulutuksen keskuksissa. OSHVET-lähettiläät tiedottavat hanketoimien toteuttamisesta EU-OSHAlle.

Hanketta kokeiltiin onnistuneesti kuudessa maassa – Alankomaissa, Belgiassa, Espanjassa, Norjassa, Portugalissa ja Saksassa – ennen sen toteuttamista laajemmin.

Kansalliset OSHVET-aloitteet

Tukea OSHVET-toimiin on saatavissa EU-OSHAn koordinointikeskusten FAST-tukityökalusta. Seuraavat esimerkit havainnollistavat OSHVET-lähettiläiden ja kansallisten koordinointikeskusten koordinoimia aloitteita, joita on toteutettu osana hanketta.

  • Portugalissa järjestettiin tapahtuma ja videokilpailu, joiden tarkoituksena oli kannustaa liikkumiseen ja venyttelyyn TULE-sairauksien ennaltaehkäisemiseksi.
  • Alankomaissa järjestetään asiantuntijaluentoja ammattioppilaitoksissa ympäri maata teemalla ”Työturvallisuutta terveellä järjellä”.
  • Belgiassa erilaisista työkaluista, kuten OiRAsta ja Napo opettajien apuna -materiaalista, tiedotetaan ammatillisen koulutuksen verkostoissa. Suunnitteilla on myös hanke, jonka tarkoituksena on parantaa tietoisuutta syöpää aiheuttavia aineita koskevasta etenemissuunnitelmasta.