Lasten ja nuorten tuki- ja liikuntaelinsairaudet – koko elämän kattava lähestymistapa riskitekijöihin ja ennaltaehkäisyyn

Keywords:

Lasten ja nuorten tuki- ja liikuntaelinsairaudet (TULE-sairaudet) ovat melko yleisiä, ja monilla nuorilla on jo työmarkkinoille tullessaan tuki- ja liikuntaelinten ongelmia, joita työ voi pahentaa.

Siksi tuki- ja liikuntaelinten sairauksia on ehkäistävä ja tuki- ja liikuntaelinten terveyttä edistettävä koko eliniän ajan lapsuudesta lähtien. Näin voidaan parantaa ymmärrystä siitä, miten ja miksi TULE-sairauksia ilmenee eri elämän vaiheissa ja miten tuki- ja liikuntaelinten terveyttä voidaan edistää.

Tässä tiedotteessa tuodaan esiin myös yhteistyön tarve kansanterveyden, koulutuksen ja työsuojelun alalla lasten ja nuorten TULE-sairauksien ehkäisemiseksi.

Lataa in: de | el | en | es | is | it | lt | mt | no | pl | pt | sl |