Mitä me teemme

Image

Työskentelemme tehdäksemme eurooppalaisista työpaikoista entistä turvallisempia, terveellisempiä ja tuottavampia – yritysten, työntekijöiden ja hallitusten eduksi Edistämme riskien ennaltaehkäisykulttuuria, jolla parannetaan työoloja Euroopassa.

Tutustu Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirastoon: katso video järjestöstämme!

Tärkeimmät toimemme

 • Terveellinen työ -kampanjat – kaksivuotisissa kampanjoissamme annetaan valistusta työsuojeluaiheista koko Euroopassa
 • Vuorovaikutteinen riskinarvioinnin verkkoväline (OiRA) – tarjoamme riskinarvioinnin verkkotyökaluja pienille ja keskisuurille yrityksille työpaikan riskien arviointia ja hallintaa varten
 • ESENER-kyselytutkimus – tästä kattavasta kyselytutkimuksesta saa yleiskuvan työterveys- ja työturvallisuusriskien hallinnasta eurooppalaisilla työpaikoilla
 • OSHwiki – yhteistyössä toteutettu verkkotietosanakirja, jossa on täsmällistä ja luotettavaa tietoa työterveydestä ja työturvallisuudesta
 • Foresight-hankkeet – korostetaan ja tutkitaan uusia ja kehittymässä olevia työsuojeluriskejä erityisten ennustavien hankkeiden avulla
 • Työsuojelukatsaukset – tehdään katsauksia erityisistä työterveys- ja työturvallisuusaiheista ja määritetään ensisijaiset tavoitteet
 • NAPO-elokuvat – sarja lyhyitä ja iloisia mykkäelokuvia tärkeistä työsuojeluaiheista

Miten se tehdään

 • Kampanjat – annetaan valistusta ja tietoa työterveyden ja työturvallisuuden merkityksestä työntekijöille, yksittäisille yrityksille ja EU:n poliittisille tavoitteille
 • Riskien ennaltaehkäisy – suunnittelemalla ja helpottamalla konkreettisten välineiden kehittämistä mikro- ja pienyrityksille ja keskisuurille yrityksille niitä autetaan arvioimaan työpaikan riskejä ja jakamaan tietoa ja hyviä käytäntöjä työterveydestä ja työturvallisuudesta.
 • Kumppanuudet – hallitusten, työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen, EU:n elinten ja verkostojen sekä yksityisten yritysten kanssa. Koordinointikeskustemme verkosto on ratkaisevan tärkeä työmme onnistumiselle
 • Tutkimus – määritetään ja arvioidaan uusia ja kehittymässä olevia työhön liittyviä riskejä ja sisällytetään työsuojelu koulutuksen, kansanterveyden ja tutkimuksen kaltaisiin aloihin