Yhteistyö muiden erillisvirastojen kanssa

EU:n erillisvirastot

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto tekee aktiivista yhteistyötä seuraavien EU:n erillisvirastojen kanssa:

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound)
Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (CEDEFOP)
Euroopan koulutussäätiö (ETF)
Euroopan kemikaalivirasto (ECHA)
pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto (EASME)
Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA)
Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE)

Miten EU:n virastot toimivat hyväksesi

Katso video EU:n virastojen osallistumisesta yhteiskuntarakentamiseen Euroopassa

 

Joint Statement of Heads of EU agencies and Joint undertakings: Zero tolerance for sexual harassment  

EU-OSHA commits to zero tolerance towards sexual harassment, gender-based violence and harassment of any form in the workplace.

On 8 March 2018, EU- OSHA signed this Joint Statement of EU Agencies in support of the health, safety and well-being of all workers based on the principle of gender equality and equal treatment at work.

Joint Statement of Heads of EU agencies and Joint undertakings: Zero tolerance for sexual harassment

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) ja Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston välinen yhteisymmärryspöytäkirja

Pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) muodostavat enemmistön Euroopan unionin yrityksistä. Noin 99 prosenttia kaikista yrityksistä koko Euroopan unionissa on pk-yrityksiä, ja ne työllistävät yli 66 prosenttia väestöstä (Eurostat, 2008). Pk-yrityksissä myös tapahtuu 82 prosenttia kaikista työtapaturmista ja noin 90 prosenttia kuolemaan johtavista tapaturmista (Eurofound, 2010). Siksi viestintää käsittelevän kumppanuushankkeen päätavoitteena kansallisella tasolla on lisätä mahdollisuuksiamme korostaa työsuojeluasioiden merkitystä pk-yrityksissä ja erittäin riskialttiilla aloilla.

Vuonna 2015 annettu uusi julkilausuma yhteistyöstä DG Kasvu (nyt sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto) ja Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston välillä helpotti virallisen kumppanuuden aloittamista Yritys-Eurooppa-verkoston kanssa.

Viestintää käsittelevässä kumppanuushankkeessa (Communication Partnership Project, CPP) pyritään valistamaan pk-yrityksiä työsuojelun merkityksestä ja tarjoamaan niille helppo pääsy käytännön tietoihin ja hyödyllisiä yhteyksiä kansallisella ja alueellisella tasolla, esimerkiksi kansallisia kumppanuustapaamisia, valistuspaketteja ja muita toimia, kuten Yritys-Eurooppa-verkoston työsuojelupalkinnot.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tärkeimmät kumppanit sen tavoitteiden saavuttamisessa ovat sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto, pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto (EASME), Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston kansalliset koordinointikeskukset ja Yritys-Eurooppa-verkoston jäsenet.

Sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosaston, Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston ja pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston yhteistyötä koskeva tahdonilmaisu

Yritys-Eurooppa-verkosto

Yhteisymmärryspöytäkirjan tavoitteena on edistää yhteistyötä ECHAn ja Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston välillä, jotta voidaan kehittää yhteisvaikutusta ja jakaa tietämystä yhteistä etua koskevista asioista yhteistyön lisäämisen ja erityisesti aktiivisen tietojenvaihdon avulla.
Yhteisymmärryspöytäkirja tuli voimaan 5. toukokuuta 2010.

ECHAn ja Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston välinen yhteisymmärryspöytäkirja

Sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosaston, Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston ja pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston yhteistyötä koskeva tahdonilmaisu

Viestintää käsittelevä kumppanuushanke

Pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) muodostavat enemmistön Euroopan unionin yrityksistä. Noin 99 prosenttia kaikista yrityksistä koko Euroopan unionissa on pk-yrityksiä, ja ne työllistävät yli 66 prosenttia väestöstä (Eurostat, 2008). Pk-yrityksissä myös tapahtuu 82 prosenttia kaikista työtapaturmista ja noin 90 prosenttia kuolemaan johtavista tapaturmista (Eurofound, 2010). Siksi viestintää käsittelevän kumppanuushankkeen päätavoitteena kansallisella tasolla on lisätä mahdollisuuksiamme korostaa työsuojeluasioiden merkitystä pk-yrityksissä ja erittäin riskialttiilla aloilla.

Vuonna 2015 annettu uusi julkilausuma yhteistyöstä DG Kasvu (nyt sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto) ja Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston välillä helpotti virallisen kumppanuuden aloittamista Yritys-Eurooppa-verkoston kanssa.

Yritys-Eurooppa-verkosto

Yritys-Eurooppa-verkoston työsuojelupalkintoYritys-Eurooppa-verkosto on EU:n lippulaiva-aloite, jonka tavoitteena on tarjota pk-yrityksille innovointi- ja yritystukea koko Euroopan unionissa. Verkosto kuuluu kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmaan, ja se on keskitetty tiedotuspiste, josta saa tietoa EU:n politiikasta ja lainsäädännöstä, rahoitusmahdollisuuksista, tuesta liiketoimintakumppanien löytämisessä ja avusta tutkimus- ja innovointivalmiuksien kehittämisessä. Siihen kuuluu 53 maassa noin 600 kumppaniorganisaatiota, jotka tarjoavat pk-yrityksille monia eri palveluja.

Viestintää käsittelevässä kumppanuushankkeessa (Communication Partnership Project, CPP) pyritään valistamaan pk-yrityksiä työsuojelun merkityksestä ja tarjoamaan niille helppo pääsy käytännön tietoihin ja hyödyllisiä yhteyksiä kansallisella ja alueellisella tasolla, esimerkiksi kansallisia kumppanuustapaamisia, valistuspaketteja ja muita toimia, kuten Yritys-Eurooppa-verkoston työsuojelupalkinnot.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tärkeimmät kumppanit sen tavoitteiden saavuttamisessa ovat sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto, pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto (EASME), Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston kansalliset koordinointikeskukset ja Yritys-Eurooppa-verkoston jäsenet.