Yhteistyö muiden erillisvirastojen kanssa

EU:n erillisvirastot

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto tekee aktiivista yhteistyötä seuraavien EU:n erillisvirastojen kanssa:

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound)
Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (CEDEFOP)
Euroopan koulutussäätiö (ETF)
Euroopan kemikaalivirasto (ECHA)
pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto (EASME)
Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA)
Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE)

Miten EU:n virastot toimivat hyväksesi

Katso video EU:n virastojen osallistumisesta yhteiskuntarakentamiseen Euroopassa

 

Joint Statement of Heads of EU agencies and Joint undertakings: Zero tolerance for sexual harassment  

EU-OSHA commits to zero tolerance towards sexual harassment, gender-based violence and harassment of any form in the workplace.

On 8 March 2018, EU- OSHA signed this Joint Statement of EU Agencies in support of the health, safety and well-being of all workers based on the principle of gender equality and equal treatment at work.

Joint Statement of Heads of EU agencies and Joint undertakings: Zero tolerance for sexual harassment

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) ja Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston välinen yhteisymmärryspöytäkirja

Pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) muodostavat enemmistön Euroopan unionin yrityksistä. Noin 99 prosenttia kaikista yrityksistä koko Euroopan unionissa on pk-yrityksiä, ja ne työllistävät yli 66 prosenttia väestöstä (Eurostat, 2008). Pk-yrityksissä myös tapahtuu 82 prosenttia kaikista työtapaturmista ja noin 90 prosenttia kuolemaan johtavista tapaturmista (Eurofound, 2010). Siksi viestintää käsittelevän kumppanuushankkeen päätavoitteena kansallisella tasolla on lisätä mahdollisuuksiamme korostaa työsuojeluasioiden merkitystä pk-yrityksissä ja erittäin riskialttiilla aloilla.

Vuonna 2015 annettu uusi julkilausuma yhteistyöstä DG Kasvu (nyt sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto) ja Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston välillä helpotti virallisen kumppanuuden aloittamista Yritys-Eurooppa-verkoston kanssa.

Viestintää käsittelevässä kumppanuushankkeessa (Communication Partnership Project, CPP) pyritään valistamaan pk-yrityksiä työsuojelun merkityksestä ja tarjoamaan niille helppo pääsy käytännön tietoihin ja hyödyllisiä yhteyksiä kansallisella ja alueellisella tasolla, esimerkiksi kansallisia kumppanuustapaamisia, valistuspaketteja ja muita toimia, kuten Yritys-Eurooppa-verkoston työsuojelupalkinnot.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tärkeimmät kumppanit sen tavoitteiden saavuttamisessa ovat sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto, pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto (EASME), Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston kansalliset koordinointikeskukset ja Yritys-Eurooppa-verkoston jäsenet.

Sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosaston, Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston ja pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston yhteistyötä koskeva tahdonilmaisu

Yritys-Eurooppa-verkosto

Yhteisymmärryspöytäkirjan tavoitteena on edistää yhteistyötä ECHAn ja Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston välillä, jotta voidaan kehittää yhteisvaikutusta ja jakaa tietämystä yhteistä etua koskevista asioista yhteistyön lisäämisen ja erityisesti aktiivisen tietojenvaihdon avulla.
Yhteisymmärryspöytäkirja tuli voimaan 5. toukokuuta 2010.

ECHAn ja Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston välinen yhteisymmärryspöytäkirja

Declaration of intention for cooperation between DG GROW, EU-OSHA and EISMEA

Communication Partnership Project

Small and medium-sized enterprises (SMEs) are the backbone of Europe's economy. They represent 99% of all businesses in the EU. They employ around 100 million people, account for more than half of Europe’s GDP and play a key role in adding value in every sector of the economy. SMEs bring innovative solutions to challenges like climate change, resource efficiency and social cohesion and help spread this innovation throughout Europe’s regions. They are therefore central to the EU’s twin transitions to a sustainable and digital economy. They are essential to Europe’s competitiveness and prosperity, industrial ecosystems, economic and technological sovereignty, and resilience to external shocks.

In 2015, a new Declaration of Cooperation between the Directorate-General for Enterprise and Industry (now the Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (DG GROW)), the Executive Agency for SMEs (now the European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA)) and EU-OSHA facilitated an official partnership with the Enterprise Europe Network (EEN).

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Occupational Safety and Health Award

The Enterprise Europe Network (EEN) helps businesses innovate and grow on an international scale. It is the world’s largest support network for small and medium-sized enterprises (SMEs) with international ambitions.

The Network is  active worldwide. It brings together experts from member organisations that are renowned for their excellence in business support.

The Communication Partnership Project (CPP) aims to raise awareness of the importance of OSH to SMEs and to provide them with easy access to practical information and useful contacts at national and regional levels, including national partnership meetings, awareness-raising packages and other activities such as EEN OSH Awards.

The EEN members are one of the main partners that help EU-OSHA achieve its objectives, together with the Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (DG GROW), the European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA) and EU-OSHA’s national focal points.