Hankinta

Image
Procurement. Workers in an office

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto tarvitsee jatkuvasti tavaroita ja palveluita organisaatiotaan ja toimintaansa varten. Tarjousmenettely on jäsennelty tapa kääntyä markkinoiden puoleen näiden tavaroiden ja palvelujen hankkimiseksi.

Sopimusten tekemisessä käytetään kilpailuun perustuvaa tarjousmenettelyä kahdesta syystä:

  • varmistetaan toiminnan avoimuus
  • varmistetaan palvelujen, tavaroiden ja työn haluttu laatu mahdollisimman edullisesti.

Sovellettavissa säädöksissä eli direktiivissä 2014/24/EU, asetuksessa N:o 966/2012 (Euroopan parlamentti ja neuvosto) ja asetuksessa N:o 1268/2012 (Euroopan komissio), sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella 2015/1929, velvoitetaan Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto takaamaan mahdollisimman laaja osallistuminen tarjousmenettelyihin ja sopimuksiin yhdenvertaisin ehdoin.

Tietoa siitä, miten Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto käsittelee tarjouksen tekijöiden henkilötietoja hankintojen osalta, on kohdassa
hankintamenettelyjen tietosuojaseloste

 

    Open calls

    Ongoing calls

    Archived calls

    Share this on: