Hankinta

Image
Procurement. Workers in an office

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto tarvitsee jatkuvasti tavaroita ja palveluita organisaatiotaan ja toimintaansa varten. Tarjousmenettely on jäsennelty tapa kääntyä markkinoiden puoleen näiden tavaroiden ja palvelujen hankkimiseksi.

Sopimusten tekemisessä käytetään kilpailuun perustuvaa tarjousmenettelyä kahdesta syystä:

  • varmistetaan toiminnan avoimuus
  • varmistetaan palvelujen, tavaroiden ja työn haluttu laatu mahdollisimman edullisesti.

Sovellettavat asetukset eli Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, julkisista hankinnoista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/1046 unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä velvoittavat Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirastoa takaamaan mahdollisimman laajan osallistumisen tarjousmenettelyihin ja sopimuksiin yhdenvertaisin ehdoin.

Tietoa siitä, miten EU-OSHA käsittelee tarjoajien henkilötietoja hankintojen yhteydessä on saatavissa täällä.