You are here

Hankinta

Procurement. Workers in an office

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto tarvitsee organisaatiotaan ja toimintaansa varten jatkuvasti tavaroita ja palveluja. Tarjousmenettely on jäsennelty tapa ottaa markkinoihin yhteyttä kyseisten tavaroiden ja palvelujen hankkimiseksi.

Kilpailullisilla hankintamenettelyillä on kaksiosainen tavoite:

  • toimien avoimuuden takaaminen
  • palveluiden, toimitusten ja työn halutun laadun saavuttaminen mahdollisimman edullisesti

Sovellettavat säädökset, nimittäin direktiivi 2004/18/EY ja komission asetus (EY) N:o 2342/2002 velvoittavat Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston takaamaan mahdollisimman laajan ja yhdenvertaisen osallistumisen tarjousmenettelyihin ja hankintoihin.

Täältä saa tietoa siitä, miten Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto käsittelee tarjoajien henkilötietoja hankinnoissa:
tietosuojaseloste hankintamenettelyjen tietosuojasta

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston toimeksisaajat vuonna 2014

Puitesopimusten mukaiset erityissopimukset

Vuonna 2014 allekirjoitetut alle 60 000 euron sopimukset (neuvottelumenettely)

DIGIT-puitesopimuksiin perustuvien erityissopimusten yhteenlasketut määrät vuonna 2014

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston toimeksisaajat vuonna 2013

Puitesopimusten mukaiset erityissopimukset

Vuonna 2013 allekirjoitetut alle 60 000 euron sopimukset (neuvottelumenettely)

DIGIT-puitesopimuksiin perustuvien erityissopimusten yhteenlasketut määrät vuonna 2013

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston toimeksisaajat vuonna 2012

DIGIT-puitesopimuksiin perustuvien erityissopimusten yhteenlasketut määrät vuonna 2012

Avoimet tarjouskilpailut

Tässä osiossa ei ole tällä hetkellä avoimia tarjouskilpailuja.

Käynnissä olevat tarjouskilpailut

Arkistoidut pyynnöt