OSHwiki on työsuojelun tietoverkosto

OSHwiki on verkossa saatavilla oleva ensyklopedia, joka sisältää merkityksellistä, luotettavaa ja ajantasaista tietoa useista erilaisista työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvistä aiheista. OSHwiki-artikkelien pysyvästä kokoelmasta saa näkemyksen työterveydestä ja -turvallisuudesta Euroopassa. Sen yhteydessä on myös riippumattoman ja vertaisarvioidun tieteellisen Safety Science Monitor -julkaisun arkisto. OSHwikin artikkeleita ovat kirjoittaneet sekä EU-OSHAn työntekijät että riippumattomat kirjoittajat, joille EU-OSHA on antanut käyttöoikeudet. Suurin osa OSHwikin artikkeleista on saatavilla englanniksi, mutta useita artikkeleita on julkaistu myös muilla kielillä. Tieto kielistä on merkitty artikkelien yhteyteen.