Kuntoutus ja työhönpaluu

Euroopan työvoima ikääntyy; eläkeikä nousee monissa jäsenvaltioissa, ja monet työntekijät tekevät todennäköisesti pitemmän työuran. Tämä merkitsee myös sitä, että monet työntekijät sairastuvat, joten hyvät työhönpaluun toimintalinjat ovat tärkeitä työpaikkojen pitämiseksi kestävinä.

Työhön palaaminen keskipitkän tai pitkäaikaisen sairauspoissaolon jälkeen on monimutkainen prosessi. Siihen sisältyy useiden eri toimenpiteiden noudattaminen ja sellaisten eri ammattien edustajien yhteinen toiminta, jotka eivät välttämättä ole tottuneet toimimaan yhdessä. Työpaikan olisi oltava työhönpaluujärjestelmien keskipiste. Siksi EU-OSHA on teettänyt tutkimusta kuntoutuksen ja työhönpaluun toimintalinjoista ja järjestelmistä. Tutkimuksessa kootaan hyviä käytäntöjä eri puolilta Eurooppaa.

Vuosittain noin 1,6 miljoonaa työikäistä Euroopassa saa syöpädiagnoosin. EU-OSHAn työperäistä syöpää käsitelleessä työpajassa esitetyt tutkimustiedot osoittavat kuitenkin, että vaikka toimenpiteitä toteutetaan tuki- ja liikuntaelinten sairauksien ja stressiin liittyvien terveysongelmien osalta, uudelleenintegrointi- ja työhönpaluutoimenpiteitä on vähemmän työntekijöille, jotka ovat sairastuneet syöpään, mukaan lukien työperäinen syöpä.

Yhä useammat syövästä selvinneet palaavat työhön. On tärkeää helpottaa heidän kuntoutumistaan tämän haavoittuvan työntekijäryhmän hyvinvoinnin edistämiseksi ja asiaan liittyvien sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten vähentämiseksi. EU-OSHA on tarkastellut tätä asiaa ja julkaissut katsauksia kuntoutukseen ja työhönpaluuseen syövän jälkeen sekä suosituksia yrityksille.

Rehabilitation and return to work after cancer: Literature review (kuntoutus ja työhönpaluu syövän jälkeen - kirjallisuuskatsaus)

Policy and practice on rehabilitation and RTW after cancer - current approaches: seminar proceedings (syövän jälkeisen kuntoutuksen ja työhönpaluun toimintalinjat ja käytäntö - nykyiset lähestymistavat: seminaariasiakirjat)

9 tapaustutkimusta kuntoutus-/työhönpaluuohjelmista