Ryhdy Terveellinen työ -kampanjan mediakumppaniksi

Mediakumppanimme tekevät yhteistyötä kanssamme tiedon lisäämiseksi kampanjan aiheista ja mainostavat ja markkinoivat kampanjaa erilaisia kanaviaan käyttäen. Mediakumppaneihimme kuuluu joukko työterveyden ja -turvallisuuden edistämisestä kiinnostuneita toimittajia eri puolilta Eurooppaa.

Yhteistyökumppanuudet on varattu mediataloille tai julkaisuille, jotka ovat halukkaita ja kykeneviä osallistumaan kampanjaan merkittävällä tavalla.

Pääasiallisella yhteyshenkilöllä olisi oltava riittävä työelämän englannin kielen taito, koska kaikki viestintä käydään englanniksi.

Lisätietoa mediakumppaniksi ryhtymisen eduista ja hakumenettelystä on saatavana kampanjan mediakumppanien etuuksia koskevassa osiossa (vain englanniksi).